پرس سینه با کش

عضلات اصلی

درحرکت پرس سینه با کش عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو)

 

نحوه انجام

روی نیمکت به پشت بخوابید.

یک عدد کش مخصوص را با دستان خود بگیرید به شکلی که از زیر بدن خود رد کرده باشید.

کش را باز کنید و دست را از آرنج به حالت ۹۰ درجه در آورید.

به طوری که فشار روی عضلات سینه میانی شما احساس شود و عمل  دم انجام دهید .

سپس بالا برده و عمل بازدم انجام دهید ابتدا و انتهای حرکت مکث کنید.

 

خطای رایج

پایین رفتن دست ها از راست های بدن .

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات سینه

حرکات دیگر سینه را مشاهده نمایید.

کراس اور سینه

پرس سینه با اسمیت

پرس سینه با دمبل

خط سینه دمبل

پرس سینه با دمبل موازی

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا