پشت بازو با دستگاه پارالل

 

عضلات اصلی

 در حرکت پشت بازو با دستگاه پارالل عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید قدامی ،سینه ای بزرگ

 

نحوه انجام 

دسته های دستگاه پارالل را بگیرید .

پایین بروید تا بازو ها کاملا صاف شود.

آرنج را نزدیک بدن قرار دهید.

اگر بدن رو به جلو متمایل باشد عضلات سینه ای در گیر می شود.

بالا تنه کاملا صاف باشد.

 هنگام پایین رفتن عمل دم را انجام دهید.

سپس بدن را بالا بکشید تا دست صاف شود.

حرکت را با تمرکز انجام دهید.

 

خطای رایج

بدن متمایل به جلو باشد، بیش از حد پایین برویم.

 

***جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.***

عضلات پشت بازو

حرکات دیگر پشت بازو را مشاهده نمایید.

پشت بازو پرسی با اسمیت

پشت بازو با هالتر خوابیده شیب منفی دست جمع

پشت بازو با هالتر ایستاده

پشت بازو دیپ

پشت بازو با هالتر EZ خوابیده

پشت بازو با دستگاه

 

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا