پشت بازو با دستگاه

 

 عضلات اصلی

در حرکت پشت بازو با دستگاه عضلاتپشت بازو یا سه سر بازویی در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

سینه ای بزرگ -دلتوئید قدامی

 

نحوه انجام

وزنه مناسب را انتخاب کنید.

در قسمت مخصوص دستگاه بنشینید.

آرنج خود را در قسمت اسفنجی قرار دهید.

دسته ها را بگیرید.

با فشار دسته ها را به جلو حرکت دهید.

عمل دم را انجام دهید.

بعد از مکث کوتاهی برگزدانید و حرکت را تکرار نمایید.

 

خطای رایج

وزنه سنگین انتخاب کنید.

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات پشت بازو

حرکات دیگر پشت بازو را مشاهده نمایید.

پشت بازو با هالتر ایستاده

پشت بازو با دستگاه پارالل

پشت بازو با اسمیت

پشت بازو با هالتر خوابیده شیب منفی دست جمع

پشت بازو دیپ

پشت بازو با هالتر EZ خوابیده

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا