پشت بازو با سیمکش خوابیده

 

عضلات اصلی

درحرکت پشت بازو با سیم کش خوابیده عضله پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

عضله آرنجی

 

نحوه انجام   

نیمکت مناسب را مقابل دستگاه سیم کش قرار دهید.

کراس دستگاه را پایین قرار دهید.

میله مخصوص را متصل کنید.

روی نیمکت بخوابید.

دست را از بالای سر به سمت بالا بکشید تا مقابل صورت.

دست از آرنج خم شود.

 

خطای رایج

دست از کتف حرکت کند. ، مچ دست خم شود .

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات پشت بازو

حرکات دیگر پشت بازو را مشاهده نمایید.

پشت بازو سیم کش با دسته طنابی

پشت بازو با سیم کش زانو زده

پشت بازو با سیم کش دسته طنابی معکوس

پشت بازو با سیم کش خوابیده شیب مثبت

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا