پشت بازو با سیم کش دسته طنابی معکوس

 

عضلات اصلی

 در حرکت پشت بازو با سیم کش دسته طنابی معکوس عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

آرنجی

 

نحوه انجام

کراس سیم کش را بالا قرار دهید.

دسته ی طنابی را متصل کنید.

پشت به دستگاه بایستید.

دسته را بکشید به طوری که دست صاف شود.

عمل دم را انجام دهید و دست را برگردانید.

حرکت را به آرامی و تمرکز انجام دهید .

عضلات پشت بازو درگیر شود. 

 

خطای رایج

فشار به کمر وارد شود،مچ دست خم باشد.

 

***جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید***

عضلات پشت بازو

حرکات دیگر پشت بازو را مشاهده نمایید.

پشت بازو با سیم کش زانو زده

پشت بازو با سیم کش خوابیده شیب مثبت

پشت بازو با سیم کش خوابیده

پشت بازو سیم کش با دسته طنابی

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا