پشت بازو با سیم کش زانو زده

عضلات اصلی

در حرکت پشت بازو با سیم کش زانو زده عضلات بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

آرنجی

 

نحوه انجام

نیمکت را مقابل دستگاه سیم کش قرار دهید.

کراس سیم کش را بالا قرار دهید.

میله مناسب را متصل کنبد.

پشت به سیم کش زانو بزنید.

آرنج خود را روی نیمکت قرار دهید .

دسته را به سمت جلو بکشید .به طوری که دست صاف شود.

 

 خطای رایج

فشار روی مچ دست.

 

***جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.***

عضلات پشت بازو

حرکات دیگر پشت بازو را مشاهده نمایید.

پشت بازو با سیم کش دسته طنابی معکوس

پشت بازو با سیم کش خوابیده شیب مثبت

پشت بازو با سیم کش خوابیده

پشت بازو سیم کش با دسته طنابی

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا