پشت بازو با هالتر خوابیده شیب منفی دست جمع

 

عضلات اصلی

 در حرکت پشت بازو با هالتر خوابیده شیب منفی دست جمع عضلات بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

 آرنجی

 

نحوه انجام 

هالتر مناسب انتخاب کنید.

روی میز شیب دار قرار بگیرید.

پاها را در قسمت اسفنجی پایین میز قرار دهید.

دست را به اندازه عرض شانه باز کنید.

هالتر را بالا بیاورید.

سپس دست را از آرنج خم کنید و هالتر را روی پیشانی بیاورید.

عمل دم را انجام دهید.

دقت کنید عضلات پشت بازو کشش لازم را احساس کند.

دست را بالا بیاورید تا صاف شود.

حرکت را به آرامی و با تمرکز انجام دهید.

 

خطای رایج

دست از کتف حرکت کند.

 

***جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.***

عضلات پشت بازو

حرکات دیگر پشت بازو را مشاهده نمایید.

پشت بازو با دستگاه پارالل

پشت بازو پرسی با اسمیت

پشت بازو با هالتر ایستاده

پشت بازو دیپ

پشت بازو با هالتر EZ خوابیده

پشت بازو با دستگاه

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا