پشت بازو دیپ

 

عضلات اصلی

 در حرکت پشت بازو دیپ  عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید قدامی ،سینه ای بزرگ

 

نحوه انجام

دو عدد نیمکت را با فاصله و موازی هم قرار دهید.

پاشنه پا را روی یکی قرار دهید.

کف دست را روی دیگری بگذارید.

بالا تنه خود را پایین بکشید.

تا جایی که بازو موازی زمین باشد.

 هنگام پایین رفتن عمل دم را انجام دهید.

سپس بدن را بالا بکشید تا دست صاف شود.

حرکت را با تمرکز انجام دهید.

 

خطای رایج

بیش از حد پایین برویم.

 

***جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.***

عضلات پشت بازو

حرکات دیگر  پشت بازو را مشاهده نمایید.

پشت بازو با دستگاه پارالل

پشت بازو با اسمیت

پشت بازو با هالتر خوابیده شیب منفی دست جمع

پشت بازو با هالتر EZ خوابیده

پشت بازو با دستگاه

پشت بازو با هالتر ایستاده

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا