پشت بازو سیمکش با دسته طنابی

عضلات اصلی

درحرکت پشت بازو سیم کش با دسته طنابی عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

 آرنجی

 

نحوه انجام

مقابل دستگاه سیم کش بایستید.

کراس آن را بالا قرار دهید.

دسته طنابی را متصل کنید.

سپس دسته را بگیرید دست را پایین بکشید.

دست ها از کتف تا آرنج ثابت باشد و به بدن بچسبد.

دست از آرنج خم شود.

هتگام پایین کشیدن عمل دم را انجام دهید.

 

خطای رایج

حرکت از کتف ، خم بودن بدن و فشار به کمر.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات پشت بازو

حرکات دیگر پشت بازو را مشاهده نمایید.

پشت بازو با سیم کش دسته طنابی معکوس

پشت بازو با سیم کش زانو زده

پشت بازو با سیم کش خوابیده شیب مثبت

پشت بازو با سیم کش خوابیده

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا