پشت بازو پرسی با اسمیت

 

عضلات اصلی

در حرکت پشت بازو پرسی با اسمیت عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید قدامی ،سینه ای بزرگ

 

نحوه انجام

نیمکت را زیر دستگاه اسمیت قرار دهید.

روی آن بخوابید.

هالتر دستگاه را با دو دست و با فاصله متوسط بگیرید.

هالتر را پایین بیاورید و عمل دم را انجام دهید.

با تمرکز روی عضلات پشت بازو هالتر را بالا ببرید.

حرکت را با تمرکز انجام دهید.

 

خطای رایج

استفاده از ورنه سنگین تر از توانایی ،فشار روی کمر.

 

***جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.***

عضلات پشت بازو

حرکات دیگر پشت بازو را مشاهده نمایید.

پشت بازو با دستگاه پارالل

پشت بازو با هالتر خوابیده شیب منفی دست جمع

پشت بازو با هالتر ایستاده

پشت بازو دیپ

پشت بازو با هالتر EZ خوابیده

پشت بازو با دستگاه

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا