پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست

 

عضلات اصلی

در حرکت پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

 آرنجی

 

نحوه انجام

دمبل مناسب انتخاب کنید.

زانوی یک پا را روی آن قرار دهید.

پای دیگر روی زمین کنار نیمکت باشد.

دمبل را در دست نگه دارید.

با دست دیگر نیمکت را نگه دارید.

دمبل را به عقب برده تا کشش لازم در عضلات بازو احساس شود.

دست از آرنج خم شود.

عمل دم را انجام دهید.

حرکت را به آرامی و با تمرکز انجام دهید.

 

خطای رایج

دست از کتف حرکت کند.

سر در راستای بدن نباشد.

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات پشت بازو
 

حرکت دیگر پشت بازو را مشاهده کنید.

پشت بازو کیک بک با دمبل

پشت بازو با دمبل نشسته تک دست

پشت بازو با دمبل خوابیده

پشت بازو با دمبل ایستاده

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا