پشت بازو کیک بک با دمبل

عضلات اصلی

در حرکت پشت بازو کیک بک با دمبل عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

 آرنجی

 

نحوه انجام 

دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید نگه دارید.

به حالت خمیده قرار بگیرید و پاها کمی باز باشد.

دست را از آرنج خم کنید و به عقب ببرید.

کشش در عضلات پشت بازو احساس شود.

عمل دم را انجام دهید. 

مجدد تکرار نمایید.

 

خطای رایج

دست از کتف حرکت کند.

به کمر فشار بیاید.

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات پشت بازو

حرکت دیگر پشت بازو را مشاهده کنید.

پشت بازو با دمبل نشسته تک دست

پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست

پشت بازو با دمبل خوابیده

پشت بازو با دمبل ایستاده

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا