پهلو ایستاده با دمبل

عضلات اصلی

 در حرکت پهلو ایستاده با دمبل عضلات مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

دندانه ای قدامی

 

نحوه انجام

یک عدد دمبل مناسب به دست بگیرید.

 ایستاده پاها به اندازه عرض شانه باز باشد.به سمتی که دمبل در دست دارید خم شوید.

به طوری که عضلات مورب شکمی کاملا تحت فشار قرار بگیرد.

می توانید از دو دمبل در دو دست استفاده کنید و به شکل تناوبی به چپ و راست خم شوید.

 

خطای رایج

کمر خم شود.

زانو خم شود.

دمبل سنگین تراز توانایی انتخاب شود.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات شکم

حرکات دیگرشکم را مشاهده نمایید.

پهلو ایستاده با هالتر

شکم هالتر روئینگ

شکم چرخشی با هالتر نشسته

کرانچ با هالتر روی میز شیب

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا