کرانچ با هالتر روی میز شیب

 

عضلات اصلی

 درحرکت کرانچ با هالتر روی میز شیب دار عضلات راست شکمی در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی

 

نحوه انجام

روی یک میز با شیب منفی قرار بگیرید .

هالتر مناسب در دست داشته باشید.

سپس به آرامی به سمت بالا حرکت کنید.

هالتر را بالای سرتان بیاورید.

به شکلی حرکت کنید که عضلات راست شکمی فشار لازم را حس کنند.

 

خطای رایج

هالتر سنگین تر از توانایی انتخاب کنید.

از عضلات کمر استفاده کنید.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات شکم

حرکات دیگرشکم را مشاهده نمایید.

پهلو ایستاده با دمبل

پهلو ایستاده با هالتر

شکم هالتر روئینگ

شکم چرخشی با هالتر نشسته

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا