کرانچ معکوس با سیم کش

عضلات اصلی

 در حرکت کرانچ معکوس با سیم کش عضلات راست شکمی در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی

 

نحوه انجام

مقابل دستگاه سیم کش به پشت بخوابید.

به طوری که پاها به سمت دستگاه باشد.

تسمه مناسب را به دور مچ ببندید .

وزنه مناسب انتخاب کنید و زاویه ساق و ران را ۹۰ درجه نگه دارید.

از عضلات شکم برای بالا آوردن پاها کمک بگیرید و زانو را به سمت صورت بکشید.

 

خطای رایج

وزنه سنگین انتخاب کنید و به مچ پا آسیب وارد کنید.

از عضلات کمر و گردن استفاده کنید.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات شکم

حرکات دیگرشکم را مشاهده نمایید.

کرانچ نشسته با سیم کش

شکم کرانچ با دستگاه

شکم خوابیده با اسمیت

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا