کرانچ نشسته با سیم کش

عضلات اصلی

 در حرکت کرانچ نشسته با سیم کش عضلات راست شکمی در گیر می شود.

 

عضلات کمکی

مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی

 

نحوه انجام

مقابل دستگاه سیم کش دو زانو قرار بگیرید.

به طوری که روبروی دستگاه باشید.

دسته طنابی را وصل کنیدمی توانید پشت گردن یا روبروی صورت نگه دارید.

وزنه مناسب انتخاب کنید .

سپس دسته طنابی را به پایین بکشید به طوری که عضلات شکم درگیر شود.

 

خطای رایج

وزنه سنگین انتخاب کنید .

از عضلات کمر و گردن استفاده کنید.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات شکم

حرکات دیگرشکم را مشاهده نمایید.

شکم کرانچ با دستگاه

شکم خوابیده با اسمیت

کرانچ معکوس با سیم کش

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا