کرانچ نشسته با سیم کش - Cable Crunch-حرکات تمرینی

کرانچ نشسته با سیم کش

کرانچ نشسته با سیم کش

عضلات اصلی

 در حرکت کرانچ نشسته با سیم کش عضلات راست شکمی در گیر می شود.

عضلات کمکی

مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی

نحوه انجام

مقابل دستگاه سیم کش دو زانو قرار بگیرید.

به طوری که روبروی دستگاه باشید.

دسته طنابی را وصل کنیدمی توانید پشت گردن یا روبروی صورت نگه دارید.

وزنه مناسب انتخاب کنید .

سپس دسته طنابی را به پایین بکشید به طوری که عضلات شکم درگیر شود.

خطای رایج

وزنه سنگین انتخاب کنید .

از عضلات کمر و گردن استفاده کنید.

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

کرانچ نشسته با سیم کش - Cable Crunch
عضلات شکم

حرکات دیگرشکم را مشاهده نمایید.

شکم کرانچ با دستگاه

شکم خوابیده با اسمیت

کرانچ معکوس با سیم کش

 

کرانچ نشسته با سیم کش
  • امتیاز کل
4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *