کشش سینه دست باز

عضلات اصلی

درحرکت کشش سینه دست باز عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.

 

عضلات کمکی

دلتوئید قدامی 

 

نحوه انجام

 ایستاده و پاها را کمی باز کنید.

دست ها را در امتداد سرشانه باز کنید.

کف دستان شما روبه جلو باشد.

پس از اینکه نفس کشیدید دست را جمع کنید.

ابتدا و انتهای حرکت چند ثانیه مکث کنید.

 

خطای رایج

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلا ت سینه

حرکات دیگر سینه را مشاهده نمایید.

کراس اور سینه

پرس سینه با اسمیت

پرس سینه با دمبل

خط سینه دمبل

پرس سینه با دمبل موازی

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا