کول با دستگاه اسمیت

عضلات اصلی

در حرکت کول با دستگاه اسمیت عضلات ذوزنقه ای در گیر مشود.

 

عضلات کمکی

گوشه ای ، متوازی اضلاع ، دلتوئید میانی

 

نحوه انجام

در مقابل اسمیت قرار بگیرید.

وزنه با وزن مناسب  انتخاب کنید.

 هالتر دستگاه در دو دست خود نگه دارید شانه های خود را بالا آورده به طوری که دست در کنار بدن باشد .

 حرکت را پس از مکث کوتاه مجدد تکرار کنید .

هنگام بالا آوردن عمل بازدم و پایین بردن عمل دم انجام دهید.

 

خطای رایج

انجام ست های سنگین  .

استفاده از وزنه سبک یا بیش از حد سنگین .

انجام ناقص حرکت.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات کول

حرکات دیگر کول را مشاهده نمایید

کول با دمبل از جانب

کول با سیمکش

کول با دمبل

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا