کول با دمبل از جانب

عضلات اصلی

در حرکت کول با دمبل از جانب عضلات ذوزنقه ای در گیر مشود.

 

عضلات کمکی

گوشه ای ، متوازی اضلاع ، دلتوئید میانی

 

نحوه انجام

دمبل با وزن مناسب  انتخاب کنید.

در دو دست خود نگه دارید شانه های خود را بالا آورده به طوری که دست در کنار بدن باشد .

 حرکت را پس از مکث کوتاه مجدد تکرار کنید .

هنگام بالا آوردن دمبل عمل بازدم و پایین بردن عمل دم انجام دهید.

 

خطای رایج

انجام ست های سنگین  .

استفاده از دمبل سبک یا بیش از حد سنگین .

انجام ناقص حرکت.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات کول

حرکات دیگر کول را مشاهده نمایید

کول با دستگاه اسمیت

کول با سیمکش

کول با دمبل

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا