کول با سیمکش

 

عضلات اصلی

در حرکت کول با سیمکش عضلات ذوزنقه ای در گیر مشود.

 

عضلات کمکی

گوشه ای ، متوازی اضلاع ، دلتوئید میانی

 

نحوه انجام

روبروی دستگاه سیمکش بایستید

 وزنه مناسب  انتخاب کنید.

 دسته مناسب را وصل کنید در دو دست خود نگه دارید.

دستهای خود را بالا آورده به طوری که دسته جلوی بدن باشد .

 حرکت را پس از مکث کوتاه مجدد تکرار کنید .

هنگام بالا آوردن دمبل عمل بازدم و پایین بردن عمل دم انجام دهید.

 

خطای رایج

انجام ست های سنگین  .

استفاده از وزنه سبک یا بیش از حد سنگین .

انجام ناقص حرکت.

 

جهت دریافت برنامه تغذیه و تمرین حضوری و غیر حضوری وارد صفحه دریافت برنامه شوید.

عضلات کول

حرکات دیگر کول را مشاهده نمایید

کول با دمبل از جانب

کول با دستگاه اسمیت

کول با دمبل

کارشناس ما درخدمت شماست
Send via WhatsApp
اسکرول به بالا