حرکات تمرینی

فلاتر کیک شکم

فلاتر کیک شکم   عضلات اصلی  در حرکت فلاتر کیک شکم عضلات راست شکمی درگیر می شود.   عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی   نحوه انجام روی زمین به پشت بخوابید. دست ها کنار بدن باشد. پاها را بالا ببرید ولی زانو خم نشود.  پاها را به شکل حرکت قیچی بالا و …

فلاتر کیک شکم ادامه مطلب »

مچ با هالتر ایستاده دست پشت بدن

مچ با هالتر ایستاده دست پشت بدن عضلات اصلی   در حرکت مچ با هالتر ایستاده دست پشت بدن عضله زند پایینی قدامی درگیر می شود.   عضلات کمکی  کف دستی طویل-زند بالایی قدامی   نحوه انجام یک عدد هالتر  مناسب انتخاب کنید. ایستاده و پشت خود نگه دارید. دست را به آرامی به سمت عقب فشار …

مچ با هالتر ایستاده دست پشت بدن ادامه مطلب »

ساعد با دمبل نشسته

ساعد با دمبل نشسته عضلات اصلی   در حرکت ساعد با دمبل نشسته عضله بازکننده انگشتان دست درگیر می شود.   عضلات کمکی طویل زند بالایی- بازکننده مچ نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. روی یک نیمکت بنشینید. ساعدها را روی ران ها قرار دهید. دمبل را طوری در دست بگیرید تا کف دست …

ساعد با دمبل نشسته ادامه مطلب »

مچ با دمبل نشسته

مچ با دمبل نشسته عضلات اصلی در حرکت مچ با دمبل نشسته عضله زند پایینی قدامی در گیر می شود.   عضلات کمکی  کف دستی طویل-زند بالایی قدامی   نحوه انجام دمبل مناسب انتخاب کنید. روی  یک نیمکت بنشینید. ساعد های خود را روی ران ها خود قرار دهید. دمبل ها را طوری در دست …

مچ با دمبل نشسته ادامه مطلب »

پرس ساق پا

پرس ساق پا   عضلات اصلی در حرکت  پرس ساق پا  عضله ساق پا (دوقلو)  در گیر می شود.   عضلات کمکی –   نحوه انجام  در قسمت مخصوص دستگاه  پرس ساق پا بنشینید . پنجه پا را در قسمت پایین صفحه  بگذارید.  پا را فشار دهید  عمل دم را انجام دهید. بعد از مکث …

پرس ساق پا ادامه مطلب »

زیر بغل با هالتر روی میز تخت

زیر بغل با هالتر روی میز تخت عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل با هالتر روی میز تخت عضلات بزرگ پشتی ،گرد بزرک وکوچک ،دلتوئید پشتی درگیر می شود.   عضلات کمکی متوازی الضلاع ،دو سر بازویی (جلو بازو)   نحوه انجام هالتر و در صورت توان دیسک مناسبی انتخاب کنید . روی نیمکت به روی شکم …

زیر بغل با هالتر روی میز تخت ادامه مطلب »

زیر بغل خم با دستگاه اسمیت

زیر بغل خم با دستگاه اسمیت عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل خم با دستگاه اسمیت عضلات بزرگ پشتی ،گرد کوچک و بزرگ در گیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید پشتی ،متوازی الضلاع   نحوه انجام وزنه مناسب برای دستگاه اسمیت انتخاب کنید. کمی زانوها را خم کنید. ناحیه  پشت  و کمر صاف بوده دست های خود را …

زیر بغل خم با دستگاه اسمیت ادامه مطلب »

زیر بغل هالتر خم روی میز شیب دار

زیر بغل هالتر خم روی میز شیب دار عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل هالتر خم روی میز شیب دار عضلات بزرگ پشتی ،گرد بزرک وکوچک ،دلتوئید پشتی درگیر می شود.   عضلات کمکی متوازی الضلاع ،دو سر بازویی (جلو بازو)   نحوه انجام میز شیب دار مثبت قرار دهید. هالتر مناسب با توانایی خود نیز انتخاب …

زیر بغل هالتر خم روی میز شیب دار ادامه مطلب »

زیر بغل دمبل جفت روی میز شیب دار

زیر بغل دمبل جفت روی میز شیب دار عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل با دمبل جفت روی میز شیب دار عضلات بزرگ پشتی ،گرد کوچک و بزرگ در گیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید پشتی   نحوه انجام دو عدد دمبل یکسان انتخاب کنید. روی میز شیب دار به روی شکم بخوابید. دمبل ها را هم زمان …

زیر بغل دمبل جفت روی میز شیب دار ادامه مطلب »

زیر بغل پارویی

زیر بغل پارویی عضلات اصلی در حرکت زیر بغل زیر بغل پارویی عضلات بزرگ پشتی،دو سر بازویی (جلو بازو) در گیر می شود.   عضلات کمکی متوازی الضلاع، سه سر بازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی قسمت مناسب دستگاه  بنشینید. وزنه مناسب انتخاب کنید. دسته ها را در دست بگیرید . بالاتنه ثابت باشدو کاملاً …

زیر بغل پارویی ادامه مطلب »

اسکرول به بالا