بازو

پشت بازو کیک بک با دمبل

  پشت بازو کیک بک با دمبل عضلات اصلی در حرکت پشت بازو کیک بک با دمبل عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود.   عضلات کمکی  آرنجی   نحوه انجام  دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید نگه دارید. به حالت خمیده قرار بگیرید و پاها کمی باز باشد. دست را از آرنج …

پشت بازو کیک بک با دمبل ادامه مطلب »

پشت بازو با دمبل نشسته تک دست

پشت بازو با دمبل نشسته تک دست   عضلات اصلی در حرکت پشت بازو با دمبل نشسته تک دست عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی در گیر می شود.   عضلات کمکی  آرنجی   نحوه انجام یک عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. روی یک نیمکت مناسب نشسته و تکیه دهید. با دو دست دمبل را …

پشت بازو با دمبل نشسته تک دست ادامه مطلب »

پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست

پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست   عضلات اصلی در حرکت پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود.   عضلات کمکی  آرنجی   نحوه انجام دمبل مناسب انتخاب کنید. زانوی یک پا را روی آن قرار دهید. پای دیگر روی زمین کنار نیمکت …

پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست ادامه مطلب »

پشت بازو با دستگاه

پشت بازو با دستگاه    عضلات اصلی در حرکت پشت بازو با دستگاه عضلاتپشت بازو یا سه سر بازویی در گیر می شود.   عضلات کمکی سینه ای بزرگ -دلتوئید قدامی   نحوه انجام وزنه مناسب را انتخاب کنید. در قسمت مخصوص دستگاه بنشینید. آرنج خود را در قسمت اسفنجی قرار دهید. دسته ها را بگیرید. …

پشت بازو با دستگاه ادامه مطلب »

پشت بازو با دمبل خوابیده

پشت بازو با دمبل خوابیده   عضلات اصلی  در حرکت پشت بازو با دمبل خوابیده عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود.   عضلات کمکی  آرنجی   نحوه انجام  دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. روی یک نیمکت بخوابید.  دمبل ها را بالا بیاورید. دست ها را از آرنج خم کنید. دست را …

پشت بازو با دمبل خوابیده ادامه مطلب »

پشت بازو با دمبل ایستاده

پشت بازو با دمبل ایستاده   عضلات اصلی  در حرکت پشت بازو با دمبل ایستاده عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود.   عضلات کمکی  آرنجی   نحوه انجام  دمبل مناسب انتخاب کنید. ایستاده و پاها را کمی باز کنید. با دو دست دمبل را نگه دارید و بالای سر ببرید. دمبل را …

پشت بازو با دمبل ایستاده ادامه مطلب »

پشت بازو با هالتر EZ خوابیده

پشت بازو با هالتر EZ خوابیده   عضلات اصلی  در حرکت پشت بازو با هالتر EZ خوابیده  عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود.   عضلات کمکی آرنجی   نحوه انجام  هالتر EZ  انتخاب کنید. روی یک نیمکت بخوابید. فاصله دست ها متوسط باشد. هالتر را بردارید و بالای سر بیاورید.  سپس خم کنید …

پشت بازو با هالتر EZ خوابیده ادامه مطلب »

پشت بازو دیپ

پشت بازو دیپ   عضلات اصلی  در حرکت پشت بازو دیپ  عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سینه ای بزرگ   نحوه انجام دو عدد نیمکت را با فاصله و موازی هم قرار دهید. پاشنه پا را روی یکی قرار دهید. کف دست را روی دیگری بگذارید. …

پشت بازو دیپ ادامه مطلب »

پشت بازو با سیمکش خوابیده

پشت بازو با سیمکش خوابیده   عضلات اصلی درحرکت پشت بازو با سیم کش خوابیده عضله پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود.   عضلات کمکی عضله آرنجی   نحوه انجام    نیمکت مناسب را مقابل دستگاه سیم کش قرار دهید. کراس دستگاه را پایین قرار دهید. میله مخصوص را متصل کنید. روی …

پشت بازو با سیمکش خوابیده ادامه مطلب »

پشت بازو سیمکش با دسته طنابی

پشت بازو سیمکش با دسته طنابی عضلات اصلی درحرکت پشت بازو سیم کش با دسته طنابی عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی در گیر می شود.   عضلات کمکی  آرنجی   نحوه انجام مقابل دستگاه سیم کش بایستید. کراس آن را بالا قرار دهید. دسته طنابی را متصل کنید. سپس دسته را بگیرید دست را …

پشت بازو سیمکش با دسته طنابی ادامه مطلب »

اسکرول به بالا