جلو بازو

جلو بازو سیم کش تک دست ایستاده

جلو بازو سیم کش تک دست ایستاده   عضلات اصلی  در حرکت جلو بازو سیم کش تک دست ایستاده عضلات جلو بازو در گیر می شود.   عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس– بازویی زند بالایی   نحوه انجام کراس دستگاه سیمکش را پایین قرار دهید دسته تک دست را متصل کنید. دست از کتف ثابت باشد …

جلو بازو سیم کش تک دست ایستاده ادامه مطلب »

جلو بازو با دمبل متناوب ایستاده چرخشی 

جلو بازو با دمبل متناوب ایستاده چرخشی   عضلات اصلی   در حرکت جلو بازو با دمبل متناوب ایستاده چرخشی عضله جلو بازو درگیر می شود.   عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس– بازویی زند بالایی   نحوه انجام  یک جفت دمبل مناسب انتخاب کنید، ایستاده کف دست رو به بدن باشد و پا را به اندازه …

جلو بازو با دمبل متناوب ایستاده چرخشی  ادامه مطلب »

جلو بازو با دمبل  چکشی ایستاده

جلو بازو با دمبل  چکشی ایستاده   عضلات اصلی در حرکت جلو بازو با دمبل  چکشی ایستاده عضلات جلو بازو در گیر می شود.   عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس– بازویی زند بالایی   نحوه انجام یک جفت دمبل مناسب انتخاب کنید ، ایستاده  و پا را به اندازه عرض شانه باز کنید. کف دست رو …

جلو بازو با دمبل  چکشی ایستاده ادامه مطلب »

جلو بازو با سیم کش خوابیده  

جلو بازو با سیم کش خوابیده   عضلات اصلی درحرکت جلو بازو با سیم کش خوابیده عضلات جلو بازو درگیر می شود.   عضلات کمکی  بازویی یا براکیالیس-بازویی زند بالایی   نحوه انجام کراس سیم کش را پایین قرار دهید میله مناسب را متصل کنید. سپس  جلوی دستگاه سیم کش به پشت بخوابید به طوری که پاها به سمت دستگاه باشد …

جلو بازو با سیم کش خوابیده   ادامه مطلب »

جلو بازو با هالتر ایستاده دست جمع

جلو بازو با هالتر ایستاده دست جمع   عضلات اصلی در حرکت جلو بازو با هالتر ایستاده دست جمع عضلات جلو بازو درگیر می شود.   عضلات کمکی  بازویی یا براکیالیس-بازویی زند بالایی   نحوه انجام هالتر مناسب انتخاب کنید ایستاده و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید . با دست جمع هالتر …

جلو بازو با هالتر ایستاده دست جمع ادامه مطلب »

جلو بازو با سیم کش روی میز لاری

جلو بازو با سیم کش روی میز لاری   عضلات اصلی  در حرکت جلو بازو با سیم کش روی میز لاری عضلات جلو بازو درگیر می شود.   عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس– بازویی زند بالایی   نحوه انجام میز لاری را مقابل دستگاه سیم کش قرار دهید. کراس را پایین آورده و میله مناسب را …

جلو بازو با سیم کش روی میز لاری ادامه مطلب »

جلو بازو با هالتر ایستاده EZ

جلو بازو با هالتر ایستاده EZ   عضلات اصلی در حرکت جلو بازو با هالتر ایستاده EZ عضلات جلو بازو درگیر می شود.   عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس-بازویی زند بالایی   نحوه انجام هالتر EZ را انتخاب کنید مقابل بدن نگه دارید به شکلی که کف دست رو به جلو باشد . پاها به اندازه …

جلو بازو با هالتر ایستاده EZ ادامه مطلب »

جلو بازو با هالتر ایستاده دست باز

جلو بازو با هالتر ایستاده دست باز   عضلات اصلی در حرکت جلو بازو با هالتر ایستاده دست باز عضلات جلو بازو درگیر می شود.   عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس– بازویی زند بالایی   نحوه انجام هالتر مناسب انتخاب کنید ایستاده و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید . با دست باز هالتر را …

جلو بازو با هالتر ایستاده دست باز ادامه مطلب »

جلو بازو با دمبل نشسته تک دست

جلو بازو با دمبل نشسته تک دست   عضلات اصلی  در حرکت جلو بازو با دمبل نشسته تک دست عضلات جلو بازو درگیر می شود.   عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس– بازویی زند بالایی   نحوه انجام  روی میز نشسته دمبل مناسب انتخاب کنید . آرنج را روی ران پای خود تکیه دهید. دست را از …

جلو بازو با دمبل نشسته تک دست ادامه مطلب »

جلو بازو با دمبل روی میز لاری

جلو بازو با دمبل روی میز لاری   عضلات اصلی در حرکت جلو بازو با دمبل روی میز لاری عضلات جلو بازو درگیر می شود.   عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس-بازویی زند بالایی   نحوه انجام دمبل مناسبی انتخاب کنید وروی میز لاری بنشینید. دمبل را بالا بیاورید تا جایی که عضلات جلو بازو منقبض شوند. …

جلو بازو با دمبل روی میز لاری ادامه مطلب »

اسکرول به بالا