بازو

پشت بازو با سیم کش زانو زده

پشت بازو با سیم کش زانو زده عضلات اصلی در حرکت پشت بازو با سیم کش زانو زده عضلات بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی آرنجی نحوه انجام نیمکت را مقابل دستگاه سیم کش قرار دهید. کراس سیم کش را بالا قرار دهید. میله مناسب را متصل کنبد. پشت به سیم …

پشت بازو با سیم کش زانو زده ادامه مطلب »

پشت بازو با سیم کش دسته طنابی معکوس

پشت بازو با سیم کش دسته طنابی معکوس عضلات اصلی  در حرکت پشت بازو با سیم کش دسته طنابی معکوس عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی در گیر می شود. عضلات کمکی آرنجی نحوه انجام کراس سیم کش را بالا قرار دهید. دسته ی طنابی را متصل کنید. پشت به دستگاه بایستید. دسته را …

پشت بازو با سیم کش دسته طنابی معکوس ادامه مطلب »

پشت بازو با سیم کش خوابیده شیب مثبت

پشت بازو با سیم کش خوابیده شیب مثبت عضلات اصلی در حرکت پشت بازو با سیم کش خوابیده شیب مثبت عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی آرنجی نحوه انجام نیمکت شیب دار ( مثبت ) را مقابل دستگاه سیم کش قرار دهید. به طوری که بعد از خوابیدن روی آن سر …

پشت بازو با سیم کش خوابیده شیب مثبت ادامه مطلب »

پشت بازو با هالتر ایستاده

پشت بازو با هالتر ایستاده عضلات اصلی  در حرکت پشت بازو با هالتر ایستاده عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی آرنجی نحوه انجام  هالتر مناسب انتخاب کنید. ایستاده و پاها را به اندازه عرض شانه قرار دهید. فاصله دست ها متوسط باشد. کف دست رو به بالا باشد. هالتر را بردارید …

پشت بازو با هالتر ایستاده ادامه مطلب »

پشت بازو با هالتر خوابیده شیب منفی دست جمع

پشت بازو با هالتر خوابیده شیب منفی دست جمع عضلات اصلی  در حرکت پشت بازو با هالتر خوابیده شیب منفی دست جمع عضلات بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی  آرنجی نحوه انجام  هالتر مناسب انتخاب کنید. روی میز شیب دار قرار بگیرید. پاها را در قسمت اسفنجی پایین میز قرار دهید. دست را …

پشت بازو با هالتر خوابیده شیب منفی دست جمع ادامه مطلب »

پشت بازو پرسی با اسمیت

پشت بازو پرسی با اسمیت عضلات اصلی در حرکت پشت بازو پرسی با اسمیت عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سینه ای بزرگ نحوه انجام نیمکت را زیر دستگاه اسمیت قرار دهید. روی آن بخوابید. هالتر دستگاه را با دو دست و با فاصله متوسط بگیرید. هالتر را …

پشت بازو پرسی با اسمیت ادامه مطلب »

پشت بازو با دستگاه پارالل

پشت بازو با دستگاه پارالل عضلات اصلی  در حرکت پشت بازو با دستگاه پارالل عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سینه ای بزرگ نحوه انجام  دسته های دستگاه پارالل را بگیرید . پایین بروید تا بازو ها کاملا صاف شود. آرنج را نزدیک بدن قرار دهید. اگر بدن …

پشت بازو با دستگاه پارالل ادامه مطلب »

جلو بازو سیم کش تک دست ایستاده

جلو بازو سیم کش تک دست ایستاده عضلات اصلی  در حرکت جلو بازو سیم کش تک دست ایستاده عضلات جلو بازو در گیر می شود. عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس– بازویی زند بالایی نحوه انجام کراس دستگاه سیمکش را پایین قرار دهید دسته تک دست را متصل کنید. دست از کتف ثابت باشد و فقط از …

جلو بازو سیم کش تک دست ایستاده ادامه مطلب »

جلو بازو با دمبل متناوب ایستاده چرخشی 

جلو بازو با دمبل متناوب ایستاده چرخشی عضلات اصلی   در حرکت جلو بازو با دمبل متناوب ایستاده چرخشی عضله جلو بازو درگیر می شود. عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس– بازویی زند بالایی نحوه انجام  یک جفت دمبل مناسب انتخاب کنید، ایستاده کف دست رو به بدن باشد و پا را به اندازه عرض شانه باز …

جلو بازو با دمبل متناوب ایستاده چرخشی  ادامه مطلب »

جلو بازو با دمبل  چکشی ایستاده

جلو بازو با دمبل  چکشی ایستاده عضلات اصلی در حرکت جلو بازو با دمبل  چکشی ایستاده عضلات جلو بازو در گیر می شود. عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس– بازویی زند بالایی نحوه انجام یک جفت دمبل مناسب انتخاب کنید ، ایستاده  و پا را به اندازه عرض شانه باز کنید. کف دست رو به بدن باشد. …

جلو بازو با دمبل  چکشی ایستاده ادامه مطلب »

اسکرول به بالا