جلو بازو با سیم کش ایستاده

جلو بازو با سیم کش ایستاده   عضلات اصلی درحرکت جلو بازو با سیم کش ایستاده عضلات جلو بازو در گیر می شود.   عضلات کمکی  بازویی یا براکیالیس-بازویی زند بالایی   نحوه انجام کراس را پایین قرار دهید،میله مخصوص متصل کنید. پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. میله را تا جایی بالا بیاورید …

جلو بازو با سیم کش ایستاده ادامه مطلب »