زیر بغل

زیر بغل با هالتر روی میز تخت

زیر بغل با هالتر روی میز تخت عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل با هالتر روی میز تخت عضلات بزرگ پشتی ،گرد بزرک وکوچک ،دلتوئید پشتی درگیر می شود.   عضلات کمکی متوازی الضلاع ،دو سر بازویی (جلو بازو)   نحوه انجام هالتر و در صورت توان دیسک مناسبی انتخاب کنید . روی نیمکت به روی شکم …

زیر بغل با هالتر روی میز تخت ادامه مطلب »

زیر بغل خم با دستگاه اسمیت

زیر بغل خم با دستگاه اسمیت عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل خم با دستگاه اسمیت عضلات بزرگ پشتی ،گرد کوچک و بزرگ در گیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید پشتی ،متوازی الضلاع   نحوه انجام وزنه مناسب برای دستگاه اسمیت انتخاب کنید. کمی زانوها را خم کنید. ناحیه  پشت  و کمر صاف بوده دست های خود را …

زیر بغل خم با دستگاه اسمیت ادامه مطلب »

زیر بغل هالتر خم روی میز شیب دار

زیر بغل هالتر خم روی میز شیب دار عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل هالتر خم روی میز شیب دار عضلات بزرگ پشتی ،گرد بزرک وکوچک ،دلتوئید پشتی درگیر می شود.   عضلات کمکی متوازی الضلاع ،دو سر بازویی (جلو بازو)   نحوه انجام میز شیب دار مثبت قرار دهید. هالتر مناسب با توانایی خود نیز انتخاب …

زیر بغل هالتر خم روی میز شیب دار ادامه مطلب »

زیر بغل دمبل جفت روی میز شیب دار

زیر بغل دمبل جفت روی میز شیب دار عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل با دمبل جفت روی میز شیب دار عضلات بزرگ پشتی ،گرد کوچک و بزرگ در گیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید پشتی   نحوه انجام دو عدد دمبل یکسان انتخاب کنید. روی میز شیب دار به روی شکم بخوابید. دمبل ها را هم زمان …

زیر بغل دمبل جفت روی میز شیب دار ادامه مطلب »

زیر بغل پارویی

زیر بغل پارویی عضلات اصلی در حرکت زیر بغل زیر بغل پارویی عضلات بزرگ پشتی،دو سر بازویی (جلو بازو) در گیر می شود.   عضلات کمکی متوازی الضلاع، سه سر بازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی قسمت مناسب دستگاه  بنشینید. وزنه مناسب انتخاب کنید. دسته ها را در دست بگیرید . بالاتنه ثابت باشدو کاملاً …

زیر بغل پارویی ادامه مطلب »

زیر بغل قایقی تک دست

زیر بغل قایقی تک دست عضلات اصلی در حرکت زیر بغل قایقی تک دست عضلات بزرگ پشتی،دو سر بازویی (جلو بازو) در گیر می شود.   عضلات کمکی متوازی الضلاع، سه سر بازویی (پشت بازو )   نحوه انجام وزنه مناسب برای دستگاه قایقی انتخاب کنید. میله تک دست را متصل کنید. میله را با یک دست بگیرید …

زیر بغل قایقی تک دست ادامه مطلب »

زیر بغل با دیسک

زیر بغل با دیسک   عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل با دیسک عضلات بزرگ پشتی ،گرد بزرک وکوچک ،دلتوئید پشتی در گیر می شود .   عضلات کمکی متوازی الضلاع ،دو سر بازویی (جلو بازو)   نحوه انجام متناسب توان خود دیسک انتخاب کنید. آن را بردارید و با زانوی خم بالا بیاورید. هنگام بالا آوردن عمل …

زیر بغل با دیسک ادامه مطلب »

سلام ژاپنی با هالتر

سلام ژاپنی با هالتر عضلات اصلی  در حرکت سلام ژاپنی با هالتر عضلات راست کننده ستون مهره ها و سرینی در گیر می شود.   عضلات کمکی پشت پا (همسترینگ) و بزرگ پشتی   نحوه انجام دیسک مناسب انتخاب کنید و در هالتر قرار دهید. هالتر را روی شانه های خود بگذارید و با دست نگه دارید. پا …

سلام ژاپنی با هالتر ادامه مطلب »

فیله کمر خوابیده روی نیمکت

فیله کمر خوابیده روی نیمکت عضلات اصلی  در حرکت فیله کمر روی نیمکت عضلات فیله کمرو سرینی در گیر می شود.   عضلات کمکی پشت پا   نحوه انجام روی نیمکت به شکم قرار بگیرید. بالاتنه شما باید امکان تحرک کافی داشته باشد. می توانید یک دیسک در دست نگه دارید. و یا دست ها را …

فیله کمر خوابیده روی نیمکت ادامه مطلب »

فیله کمر روی توپ

فیله کمر روی توپ عضلات اصلی  در حرکت فیله کمر روی توپ عضلات فیله کمرو سرینی در گیر می شود.   عضلات کمکی پشت پا   نحوه انجام روی توپ به شکم قرار بگیرید. پاهای خود را روی زمین قرار دهید. بالاتنه شما باید امکان تحرک کافی داشته باشد. می توانید یک دیسک در دست نگه …

فیله کمر روی توپ ادامه مطلب »

اسکرول به بالا