زیر بغل

زیر بغل سیمکش تک دست

زیر بغل سیمکش تک دست عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل سیمکش تک دست عضلات بزرگ پشتی ، دوسر بازویی ،گرد بزرگ در گیر می شود.   عضلات کمکی سینه ای بزرگ ، پشت بازو   نحوه انجام برای اجرای این حرکت از دستگاه لت استفاده  کنید. ابتدا وزنه مناسبی انتخاب کنید و میله تک دست قرار دهید. …

زیر بغل سیمکش تک دست ادامه مطلب »

زیر بغل تفنگی

زیر بغل تفنگی   عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل تفنگی عضلات بزرگ پشتی ،گرد بزرک وکوچک ،دلتوئید پشتی در گیر می شود .   عضلات کمکی متوازی الضلاع ،دو سر بازویی (جلو بازو)   نحوه انجام با دستگاه سیم کش انجام دهید. دسته تک دست را متصل کنید. وزنه مناسب انتخاب کنید. دسته را …

زیر بغل تفنگی ادامه مطلب »

زیر بغل سیم کش شیب دار

زیر بغل سیم کش شیب دار   عضلات اصلی در حرکت زیر بغل سیم کش شیب دار عضلات بزرگ پشتی ، سه سر بازویی در گیر می شود.   عضلات کمکی گرد بزرگ و گرد کوچک   نحوه انجام برای اجرای صحیح این حرکت دسته مناسب را به دستگاه سیم کش متصل کنید. نبمکت با شیب مثبت را …

زیر بغل سیم کش شیب دار ادامه مطلب »

زیر بغل سیمکش V-bar

زیر بغل سیمکش V-bar عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل سیمکش V-bar عضلات بزرگ پشتی ، بازویی درگیر می شود.   عضلات کمکی گرد بزرگ،سینه ای بزرگ   نحوه انجام برای اجرای این حرکت از دستگاه لت استفاده  کنید. ابتدا وزنه مناسبی انتخاب کنید و میله مناسب  V شکل را قرار دهید . طوری بنشینید که قسمت اسفنجی روی …

زیر بغل سیمکش V-bar ادامه مطلب »

پول اور هالتر

پول اور هالتر عضلات اصلی درحرکت پول اور هالتر عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی گرد کوچک ، سینه ای یزرگ   نحوه انجام روی نیمکت به پشت دراز بکشید. به طوری که سر در ناحیه انتهای نیمکت قرار بگیرد. هالتر را با دو دست خود بگیرید .  به طوری که کف دست …

پول اور هالتر ادامه مطلب »

زیر بغل بارفیکس

زیر بغل بارفیکس عضلات اصلی در حرکت زیر بغل بارفیکس عضلات بزرگ پشتی  ،دوسر بازویی(جلو بازو ) و گرد بزرگ در گیر می شود.   عضلات کمکی سینه ای بزرگ ،سه سر بازویی( پشت بازو ).   نحوه انجام  از قسمت میله یا دسته های بارفیکس بگیرید. آویزان شوید. می توانید زانو های خود را خم …

زیر بغل بارفیکس ادامه مطلب »

زیر بغل دستگاه اچ

زیر بغل دستگاه اچ عضلات اصلی در حرکت زیر بغل دستگاه عضلات بزرگ پشتی،دو سر بازویی (جلو بازو) در گیر می شود.   عضلات کمکی متوازی الضلاع، سه سر بازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی قسمت مناسب بنشینید. وزنه مناسب انتخاب کنید. میله ها را در دست بگیرید . بالاتنه ثابت باشدو کاملاً صاف و کشیده …

زیر بغل دستگاه اچ ادامه مطلب »

زیر بغل سیمکش

زیر بغل سیمکش عضلات اصلی در حرکت زیر بغل سیمکش عضلات بزرگ پشتی ، سه سر بازویی در گیر می شود.   عضلات کمکی گرد بزرگ و گرد کوچک   نحوه انجام برای اجرای صحیح این حرکت دسته مناسب را به دستگاه سیم کش متصل کنید. رو به روی آن ایستاده و دسته  را در دستان خود …

زیر بغل سیمکش ادامه مطلب »

زیر بغل سیمکش ضربدری

زیر بغل سیمکش ضربدری عضلات اصلی در حرکت زیر بغل سیمکش ضربدری عضلات بزرگ پشتی ، سه سر بازویی در گیر می شود.   عضلات کمکی گرد بزرگ و گرد کوچک،دلتوئید قدامی   نحوه انجام برای اجرای صحیح این حرکت دسته های تک دست را به دستگاه سیم کش متصل کنید. وزنه مناسب انتخاب کنید. وسط آن ایستاده …

زیر بغل سیمکش ضربدری ادامه مطلب »

 حرکت تی بار هالتر

 حرکت تی بار هالتر عضلات اصلی  در حرکت تی بار هالتر عضلات بزرگ پشتی ،گرد بزرک وکوچک ،دلتوئید پشتی در گیر می شود .   عضلات کمکی متوازی الضلاع ،دو سر بازویی (جلو بازو)   نحوه انجام هالتر مناسب انتخاب کنید. متناسب توان خود دیسک را در یک طرف آن قرار دهید. گیره مخصوص را پشت …

 حرکت تی بار هالتر ادامه مطلب »

اسکرول به بالا