زیر بغل

زیر بغل سیم کش از جلو دست جمع مچ بر عکس

زیر بغل سیم کش از جلو دست جمع مچ بر عکس عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل سیم کش از جلو دست جمع مچ بر عکس عضلات بزرگ پشتی ، بازویی درگیر می شود.   عضلات کمکی گرد بزرگ،سینه ای بزرگ   نحوه انجام برای اجرای این حرکت از دستگاه لت استفاده  کنید. ابتدا وزنه مناسبی انتخاب …

زیر بغل سیم کش از جلو دست جمع مچ بر عکس ادامه مطلب »

زیر بغل سیم کش با دسته طنابی

زیر بغل سیم کش با دسته طنابی  عضلات اصلی در حرکت زیر بغل سیم کش با دسته طنابی عضلات بزرگ پشتی ، سه سر بازویی در گیر می شود.   عضلات کمکی  گرد بزرگ و گرد کوچک   نحوه انجام برای اجرای صحیح این حرکت دسته طنابی را به دستگاه سیم کش متصل کنید. رو به روی …

زیر بغل سیم کش با دسته طنابی ادامه مطلب »

زیر بغل قایقی

زیر بغل قایقی   عضلات اصلی در حرکت زیر بغل قایقی عضلات بزرگ پشتی،دو سر بازویی (جلو بازو) در گیر می شود.   عضلات کمکی متوازی الضلاع، سه سر بازویی (پشت بازو )   نحوه انجام اجرای حرکت به شکل ثابت: وزنه مناسب انتخاب کنید. میله را در دست بگیرید زانوها را کمی خم نگه دارید. بالاتنه …

زیر بغل قایقی ادامه مطلب »

زیر بغل دمبل تک خم

زیر بغل دمبل تک خم عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل دمبل تک خم عضلات بزرگ پشتی ،گرد بزرک وکوچک ،دلتوئید پشتی درگیر می شود.   عضلات کمکی متوازی الضلاع ،دو سر بازویی (جلو بازو)   نحوه انجام اجرای حرکت ثابت: دمبل مناسبی انتخاب کنید. کف دست و زانوی خود را روی نیمکت قرار دهید. …

زیر بغل دمبل تک خم ادامه مطلب »

زیر بغل با دمبل

 زیر بغل با دمبل عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل با دمبل عضلات بزرگ پشتی ،گرد کوچک و بزرگ در گیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید پشتی   نحوه انجام دو عدد دمبل یکسان انتخاب کنید. به حالت خمیده ایستاده و زانوهای خود را خم نگه دارید . ناحیه  پشت  و کمر صاف بوده دست های خود …

زیر بغل با دمبل ادامه مطلب »

زیر بغل با هالتر

زیر بغل با هالتر عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل با هالتر عضلات بزرگ پشتی ،گرد کوچک و بزرگ در گیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید پشتی ،متوازی الضلاع   نحوه انجام هالتر مناسب انتخاب کنید.  به حالت خمیده ایستاده و زانوهای خود را خم نگه دارید. ناحیه  پشت  و کمر صاف بوده دست های خود را …

زیر بغل با هالتر ادامه مطلب »

فیله کمر

فیله کمر عضلات اصلی  در حرکت فیله کمر عضلات فیله کمرو سرینی در گیر می شود.   عضلات کمکی پشت پا   نحوه انجام روی دستگاه فیله کمر قرار بگیرید. پشت پا های خود را به میله های اسفنجی تکیه دهید. بالاتنه شما باید امکان تحرک کافی داشته باشد. زمانی که به پایین ترین نقطه حرکت …

فیله کمر ادامه مطلب »

بارفیکس با دستگاه

بارفیکس با دستگاه عضلات اصلی در حرکت بارفیکس با دستگاه عضلات بزرگ پشتی  ،دوسر بازویی(جلو بازو ) و گرد بزرگ در گیر می شود.   عضلات کمکی سینه ای بزرگ ،سه سر بازویی( پشت بازو ).   نحوه انجام وزنه مناسب انتخاب کنید . در قسمت مخصوص دستگاه بارفیکس قرار بگیرید. با دست های خود دسته …

بارفیکس با دستگاه ادامه مطلب »

زیر بغل سیم کش از جلو دست باز

زیر بغل سیم کش از جلو دست باز عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل سیم کش از جلو دست باز عضلات بزرگ پشتی ، دوسر بازویی ،گرد بزرگ در گیر می شود.   عضلات کمکی سینه ای بزرگ ، پشت بازو   نحوه انجام برای اجرای این حرکت از دستگاه لت استفاده  کنید. ابتدا وزنه مناسبی …

زیر بغل سیم کش از جلو دست باز ادامه مطلب »

زیر بغل سیم کش از پشت

زیر بغل سیم کش از پشت عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل سیم کش از پشت عضلات بزرگ پشتی ، دوسر بازویی ،گرد بزرگ وکوچک در گیر می شود.   عضلات کمکی سینه ای بزرگ   نحوه انجام برای اجرای این حرکت از دستگاه لت استفاده  کنید. ابتدا وزنه مناسبی انتخاب کنید و میله مناسب …

زیر بغل سیم کش از پشت ادامه مطلب »

اسکرول به بالا