دلتویید جلویی

پرس سرشانه با اسمیت از جلو

پرس سرشانه با اسمیت از جلو عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه با اسمیت از جلو عضلات دلتوئید میانی و قدامی ،پشت بازو درگیر مشود.   عضلات کمکی دلتوئید خلفی ،سینه ای بزرگ   نحوه انجام روی یک نیمکت صاف با تکیه گاه بنشینید . دیسک مناسب را انتخاب کنید و در هالتر اسمیت قرار …

پرس سرشانه با اسمیت از جلو ادامه مطلب »

نشر دمبل از مقابل جفت

نشر دمبل از مقابل جفت عضلات اصلی در حرکت نشر دمبل از مقابل جفت عضلات دلتوئید جلویی ،سینه ای بزرگ درگیر میشود.   عضلات کمکی دلتوئید میانی و عقبی ، ذوزنقه ای   نحوه انجام دو دمبل مناسب انتخاب کنید . آنها را به گونه ای دست بگیرید که جلوی ران های شما قرار گیرد. …

نشر دمبل از مقابل جفت ادامه مطلب »

نشر دمبل از مقابل متناوب

نشر دمبل از مقابل متناوب عضلات اصلی در حرکت نشر دمبل از مقابل متناوب  عضلات دلتوئید جلویی ،سینه ای بزرگ درگیر میشود. عضلات کمکی دلتوئید میانی و عقبی ، ذوزنقه ای نحوه انجام دو دمبل مناسب انتخاب کنید . آنها را به گونه ای دست بگیرید که جلوی ران های شما قرار گیرد. کف دستها …

نشر دمبل از مقابل متناوب ادامه مطلب »

پرس سرشانه هالتر از جلو

پرس سرشانه هالتر از جلو عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه هالتراز جلو عضلات دلتوئید قدامی و میانی ، سه سر ،فوق خاری درگیر میشود.   عضلات کمکی دلتوئید خلفی ، سینه ای بزرگ   نحوه انجام برای اولین بار که تصمیم به انجام این حرکت می‌گیرید ابتدا آنها با هالتر خالی اجرا کنید. هالتر  مناسبی …

پرس سرشانه هالتر از جلو ادامه مطلب »

پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته

پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته عضلات دلتوئید قدامی و میانی ،پشت بازو ، فوق خاری دگیر میشود.   عضلات کمکی دلتوئید خلفی ،سینه ای بزرگ   نحوه انجام روی یک نیمکت صاف بنشینید هالتر مناسب را انتخاب کنید  . آن را بالای سر خود …

پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته ادامه مطلب »

اسکرول به بالا