دلتویید میانی

پرس سرشانه با دستگاه

پرس سرشانه با دستگاه عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه با دستگاه عضلات دلتوئید میانی و جلویی ،فوق خاری ،پشت بازو درگیر میشود.   عضلات کمکی دلتوئید خلفی ، سینه ای بزرگ ،ذوزنقه ای   نحوه انجام وزنه مناسب انتخاب کنید. در جای مخصوص بنشینیدو قسمت اسفنجی را روی شانه خود قرار دهید. با فشار …

پرس سرشانه با دستگاه ادامه مطلب »

نشر از جانب با سیم کش

نشر از جانب با سیم کش عضلات اصلی در حرکت نشر از جانب با سیم کش دلتوئید میانی ،فوق خاری در گیر میشود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی و خلفی ، ذوزنقه ای   نحوه انجام وزنه مناسب انتخاب کنید. دسته مناسب را متصل کنید . کف دست رو دستگاه باشد . کمر صاف و …

نشر از جانب با سیم کش ادامه مطلب »

نشر از جانب با دمبل

نشر از جانب با دمبل عضلات اصلی درحرکت نشر از جانب با دمبل دلتوئید میانی ،فوق خاری درگیر میشود.   عضلات کمکی دلتوئید جلویی و عقبی ،ذوزنقه ای ،دندانه ای قدامی   نحوه انجام یک جفت دمبل مناسب انتخاب کنید.  حرکت را به شکل ایستاده انجام دهید. به طور هم همزمان دمبل را از طرفین …

نشر از جانب با دمبل ادامه مطلب »

پرس سرشانه بادمبل نشسته

پرس سرشانه بادمبل نشسته عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه با دمبل نشسته دلتوئید قدامی و میانی ، پشت بازو ، فوق خاری درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید خلفی ، سینه ی بزرگ   نحوه انجام روی یک نیمکت صاف بنشینید دمبل های مناسب را انتخاب کنید . کف دست رو به جلو …

پرس سرشانه بادمبل نشسته ادامه مطلب »

اسکرول به بالا