دلتویید پشتی

نشر خم دمبل خوابیده روی میز شیب دار

نشر خم دمبل خوابیده روی میز شیب دار عضلات اصلی درحرکت نشر خم دمبل خوابیده روی میز شیب دار عضله دلتوئید خلفی ، بزرگ سینه ای درگیر می شود.   عضلات کمکی ذوزنقه ای ،بزرگ پشتی   نحوه انجام روی یک نیمکت با شیب مثبت به شکم بخوابید . دو دمبل مناسب انتخاب کنید و هر دو …

نشر خم دمبل خوابیده روی میز شیب دار ادامه مطلب »

نشر خم با دمبل نشسته

نشر خم با دمبل نشسته عضلات اصلی درحرکت نشر خم با دمبل نشسته  عضله دلتوئید عقبی، ذوزنقه ای درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید میانی ، بزرگ پشتی   نحوه انجام دو دمبل مناسب انتخاب کنید روی نیمکت بنشینید. به جلو خم شوید تا حدی که کمر صاف باشد. سر را در راستای بدن نگه …

نشر خم با دمبل نشسته ادامه مطلب »

نشر خم ایستاده

نشر خم ایستاده عضلات اصلی درحرکت نشر خم ایستاده عضله دلتوئید خلفی ، بزرگ سینه ای درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید میانی ، پشتی بزرگ ، متوازی الاضلاع ، گرد کوچک و بزرگ   نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. بدن خود را مطابق شکل خمیده نگه دارید دمبل ها را از مقابل …

نشر خم ایستاده ادامه مطلب »

اسکرول به بالا