سرشانه

پرس سرشانه بادمبل نشسته

پرس سرشانه بادمبل نشسته عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه با دمبل نشسته دلتوئید قدامی و میانی ، پشت بازو ، فوق خاری درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید خلفی ، سینه ی بزرگ نحوه انجام روی یک نیمکت صاف بنشینید دمبل های مناسب را انتخاب کنید . کف دست رو به جلو باشد و …

پرس سرشانه بادمبل نشسته ادامه مطلب »

نشر خم ایستاده

نشر خم ایستاده عضلات اصلی درحرکت نشر خم ایستاده عضله دلتوئید خلفی ، بزرگ سینه ای درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید میانی ، پشتی بزرگ ، متوازی الاضلاع ، گرد کوچک و بزرگ نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. بدن خود را مطابق شکل خمیده نگه دارید دمبل ها را از مقابل خود در …

نشر خم ایستاده ادامه مطلب »

اسکرول به بالا