زیر سینه

پرس زیر سینه با اسمیت

پرس زیر سینه با اسمیت عضلات اصلی درحرکت پرس زیر سینه با اسمیت عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی  دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب منفی) به پشت بخوابید. دست به اندازه عرض شانه باز و کف دستان شما روبه رو …

پرس زیر سینه با اسمیت ادامه مطلب »

پرس زیر سینه با دمبل

پرس زیر سینه با دمبل عضلات اصلی درحرکت پرس زیر سینه با دمبل عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب منفی) به پشت بخوابید. کف دستان شما روبه رو باشد،دمبل را نگه داشته به طوری که دست از …

پرس زیر سینه با دمبل ادامه مطلب »

پول اور با دمبل

پول اور با دمبل عضلات اصلی درحرکت پول اور با دمبل عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی گرد کوچک ، سینه ای یزرگ   نحوه انجام روی نیمکت به پشت دراز بکشید. به طوری که سر در ناحیه انتهای نیمکت قرار بگیرد. یک دمبل را با دو دست خود بگیرید . دمبل …

پول اور با دمبل ادامه مطلب »

پرس زیر سینه هالتر دست باز

پرس زیر سینه هالتر دست باز عضلات اصلی درحرکت پرس زیر سینه هالتر دست باز عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی  دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب منفی) به پشت بخوابید. دست باز تر از عرض شانه و کف دستان شما …

پرس زیر سینه هالتر دست باز ادامه مطلب »

حرکت پارالل

 حرکت پارالل عضلات اصلی درحرکت حرکت پارالل عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) ،سینه ای کوچک   نحوه انجام برای انجام این حرکت به دستگاه پارالل نیاز دارید. دست های خود را روی جای مخصوص قرار دهید . خود را بالا بکشید تا دست …

حرکت پارالل ادامه مطلب »

پرس زیر سینه با هالتر

پرس زیر سینه با هالتر عضلات اصلی درحرکت پرس زیر سینه با هالتر عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب منفی) به پشت بخوابید. کف دستان شما روبه رو باشد،هالتر را نگه داشته به طوری که …

پرس زیر سینه با هالتر ادامه مطلب »

خط زیر سینه دمبل

خط زیر سینه دمبل عضلات اصلی درحرکت خط زیر سینه دمبل معکوس عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب منفی) به پشت بخوابید. کف دستان شما روبه رو باشد. دمبل ها را در یک زمان بلند …

خط زیر سینه دمبل ادامه مطلب »

اسکرول به بالا