سینه میانی

شنا با دستگاه اسمیت

شنا با دستگاه اسمیت عضلات اصلی درحرکت شنا با دستگاه اسمیت عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام هالتر دستگاه اسمیت را در مقابل ران خود قرار دهید. با دو دست هالتر را بگیرید . پاها را کمی با فاصله از دستگاه …

شنا با دستگاه اسمیت ادامه مطلب »

قفسه سینه با سیم کش

قفسه سینه با سیم کش عضلات اصلی درحرکت قفسه سینه با سیم کش عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی   نحوه انجام نیمکت را میان دستگاه سیمکش قرار دهید. روی نیمکت صاف به پشت بخوابید. دسته های تک دست را به دو طرف سیمکش متصل کنید. …

قفسه سینه با سیم کش ادامه مطلب »

پرس سینه با کش

پرس سینه با کش عضلات اصلی درحرکت پرس سینه با کش عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو)   نحوه انجام روی نیمکت به پشت بخوابید. یک عدد کش مخصوص را با دستان خود بگیرید به شکلی که از زیر بدن خود رد کرده باشید. کش …

پرس سینه با کش ادامه مطلب »

کشش سینه دست باز

کشش سینه دست باز عضلات اصلی درحرکت کشش سینه دست باز عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی    نحوه انجام  ایستاده و پاها را کمی باز کنید. دست ها را در امتداد سرشانه باز کنید. کف دستان شما روبه جلو باشد. پس از اینکه نفس کشیدید دست را جمع کنید. ابتدا …

کشش سینه دست باز ادامه مطلب »

پرس سینه با دمبل موازی

پرس سینه با دمبل موازی عضلات اصلی درحرکت پرس سینه با دمبل موازی عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام  روی یک نیمکت صاف به پشت بخوابید. کف دستان شما روبه رو باشد. دمبل را  به شکل موازی نگه داشته به طوری …

پرس سینه با دمبل موازی ادامه مطلب »

کراس اور سینه

کراس اور سینه عضلات اصلی درحرکت کراس اور سینه عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی   نحوه انجام برای اجرای صحیح این حرکت میان دستگاه سیم کش رو به جلوباستید. هردو کراس( قرقره ) را در بالا ترین حالت قرار دهید و دسته های تکی را متصل کنید . …

کراس اور سینه ادامه مطلب »

پرس سینه با اسمیت

پرس سینه با اسمیت عضلات اصلی درحرکت پرس سینه با اسمیت عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو)   نحوه انجام روی نیمکتی که زیر دستگاه اسمیت قرار داده اید به پشت بخوابید. دیسک مناسب توان خود را در میله دستگاه قرار دهید. سپس میله را …

پرس سینه با اسمیت ادامه مطلب »

پرس سینه با دستگاه نشسته

پرس سینه با دستگاه نشسته عضلات اصلی درحرکت پرس سینه با دستگاه نشسته عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو)   نحوه انجام ابتدا وزنه مناسبی را انتخاب کنید و داخل دستگاه بنشینید . دستگیره ها را بگیرید میله ها را تا جایی که آرنج های …

پرس سینه با دستگاه نشسته ادامه مطلب »

حرکت باترفلای

 حرکت باترفلای عضلات اصلی درحرکت باتر فلای عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو)   نحوه انجام ابتدا وزنه مناسبی برای دستگاه باتر فلای انتخاب کنید. ارتفاع را طوری تنظیم کنید که زاویه بازو و ساعد کمتر از ۴۵ درجه باشد . داخل دستگاه بنشینید ابتدا با …

حرکت باترفلای ادامه مطلب »

پرس سینه هالتر

پرس سینه هالتر عضلات اصلی درحرکت پرس سینه هالتر عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی یک نیمکت صاف به پشت بخوابید. کف دستان شما روبه رو باشد. هالتر را نگه داشته به طوری که دست از آرنج کامل صاف نباشد. …

پرس سینه هالتر ادامه مطلب »

اسکرول به بالا