سینه

پرس سینه با دمبل موازی

پرس سینه با دمبل موازی عضلات اصلی درحرکت پرس سینه با دمبل موازی عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام  روی یک نیمکت صاف به پشت بخوابید. کف دستان شما روبه رو باشد. دمبل را  به شکل موازی نگه داشته به طوری …

پرس سینه با دمبل موازی ادامه مطلب »

پرس زیر سینه با دمبل

پرس زیر سینه با دمبل عضلات اصلی درحرکت پرس زیر سینه با دمبل عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب منفی) به پشت بخوابید. کف دستان شما روبه رو باشد،دمبل را نگه داشته به طوری که دست از …

پرس زیر سینه با دمبل ادامه مطلب »

کراس اور سینه

کراس اور سینه عضلات اصلی درحرکت کراس اور سینه عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی   نحوه انجام برای اجرای صحیح این حرکت میان دستگاه سیم کش رو به جلوباستید. هردو کراس( قرقره ) را در بالا ترین حالت قرار دهید و دسته های تکی را متصل کنید . …

کراس اور سینه ادامه مطلب »

پول اور با دمبل

پول اور با دمبل عضلات اصلی درحرکت پول اور با دمبل عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی گرد کوچک ، سینه ای یزرگ   نحوه انجام روی نیمکت به پشت دراز بکشید. به طوری که سر در ناحیه انتهای نیمکت قرار بگیرد. یک دمبل را با دو دست خود بگیرید . دمبل …

پول اور با دمبل ادامه مطلب »

پرس سینه با اسمیت

پرس سینه با اسمیت عضلات اصلی درحرکت پرس سینه با اسمیت عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو)   نحوه انجام روی نیمکتی که زیر دستگاه اسمیت قرار داده اید به پشت بخوابید. دیسک مناسب توان خود را در میله دستگاه قرار دهید. سپس میله را …

پرس سینه با اسمیت ادامه مطلب »

پرس سینه با دستگاه نشسته

پرس سینه با دستگاه نشسته عضلات اصلی درحرکت پرس سینه با دستگاه نشسته عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو)   نحوه انجام ابتدا وزنه مناسبی را انتخاب کنید و داخل دستگاه بنشینید . دستگیره ها را بگیرید میله ها را تا جایی که آرنج های …

پرس سینه با دستگاه نشسته ادامه مطلب »

خط بالا سینه با دمبل

خط بالا سینه با دمبل عضلات اصلی درحرکت خط بالا سینه با دمبل خوابیده عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی   نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب مثبت) به پشت بخوابید. کف دستان شما روبه هم باشد،به طوری که دمبل هاموازی باشد. دست از …

خط بالا سینه با دمبل ادامه مطلب »

حرکت باترفلای

 حرکت باترفلای عضلات اصلی درحرکت باتر فلای عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو)   نحوه انجام ابتدا وزنه مناسبی برای دستگاه باتر فلای انتخاب کنید. ارتفاع را طوری تنظیم کنید که زاویه بازو و ساعد کمتر از ۴۵ درجه باشد . داخل دستگاه بنشینید ابتدا با …

حرکت باترفلای ادامه مطلب »

پرس بالا سینه هالتردست متوسط

پرس بالا سینه هالتردست متوسط عضلات اصلی درحرکت پرس بالا سینه هالتردست متوسط  عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب مثبت) به پشت بخوابید. کف دستان شما روبه رو باشد. هالتر را نگه داشته به طوری که دست از آرنج …

پرس بالا سینه هالتردست متوسط ادامه مطلب »

پرس زیر سینه هالتر دست باز

پرس زیر سینه هالتر دست باز عضلات اصلی درحرکت پرس زیر سینه هالتر دست باز عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی  دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب منفی) به پشت بخوابید. دست باز تر از عرض شانه و کف دستان شما …

پرس زیر سینه هالتر دست باز ادامه مطلب »

اسکرول به بالا