سینه

حرکت پارالل

 حرکت پارالل عضلات اصلی درحرکت حرکت پارالل عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) ،سینه ای کوچک   نحوه انجام برای انجام این حرکت به دستگاه پارالل نیاز دارید. دست های خود را روی جای مخصوص قرار دهید . خود را بالا بکشید تا دست …

حرکت پارالل ادامه مطلب »

پرس زیر سینه با هالتر

پرس زیر سینه با هالتر عضلات اصلی درحرکت پرس زیر سینه با هالتر عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب منفی) به پشت بخوابید. کف دستان شما روبه رو باشد،هالتر را نگه داشته به طوری که …

پرس زیر سینه با هالتر ادامه مطلب »

پرس سینه هالتر

پرس سینه هالتر عضلات اصلی درحرکت پرس سینه هالتر عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی یک نیمکت صاف به پشت بخوابید. کف دستان شما روبه رو باشد. هالتر را نگه داشته به طوری که دست از آرنج کامل صاف نباشد. …

پرس سینه هالتر ادامه مطلب »

بالا سینه کراس اور معکوس

بالا سینه کراس اور معکوس عضلات اصلی درحرکت بالا سینه کراس اور معکوس عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) ، دو سر بازویی(جلو بارو )   نحوه انجام برای اجرای صحیح این حرکت میان دستگاه سیم کش رو به جلو باستید. و هردو کراس( …

بالا سینه کراس اور معکوس ادامه مطلب »

حرکت شنای سینه معمولی

حرکت شنای سینه معمولی عضلات اصلی درحرکت شنای سینه معمولی عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی زمین دراز بکشید به شکلی که صورت شما به سمت پایین باشد. دست ها به اندازه عرض شانه باز باشد. به آرامی به سمت …

حرکت شنای سینه معمولی ادامه مطلب »

خط زیر سینه دمبل

خط زیر سینه دمبل عضلات اصلی درحرکت خط زیر سینه دمبل معکوس عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب منفی) به پشت بخوابید. کف دستان شما روبه رو باشد. دمبل ها را در یک زمان بلند …

خط زیر سینه دمبل ادامه مطلب »

پرس بالا سینه با دمبل

پرس بالا سینه با دمبل عضلات اصلی درحرکت پرس بالا سینه با دمبل خوابیده عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار به پشت بخوابید. کف دستان شما روبه رو باشد. دمبل ها را در یک زمان بلند …

پرس بالا سینه با دمبل ادامه مطلب »

خط سینه دمبل

خط سینه دمبل عضلات اصلی درحرکت خط سینه دمبل عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی   نحوه انجام روی یک نیمکت صاف به پشت بخوابید. کف دستان شما روبه رو باشد. دمبل ها را در یک زمان بلند کنید تا بتوانید آنها را در عرض شانه …

خط سینه دمبل ادامه مطلب »

پرس سینه با دمبل

پرس سینه با دمبل عضلات اصلی درحرکت پرس سینه با دمبل عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی یک نیمکت صاف به پشت بخوابید. کف دستان شما روبه رو باشد. دمبل ها را در یک زمان بلند کنید تا بتوانید آنها …

پرس سینه با دمبل ادامه مطلب »

اسکرول به بالا