شکم

فلاتر کیک شکم

فلاتر کیک شکم   عضلات اصلی  در حرکت فلاتر کیک شکم عضلات راست شکمی درگیر می شود.   عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی   نحوه انجام روی زمین به پشت بخوابید. دست ها کنار بدن باشد. پاها را بالا ببرید ولی زانو خم نشود.  پاها را به شکل حرکت قیچی بالا و …

فلاتر کیک شکم ادامه مطلب »

کرانچ با هالتر روی میز شیب

کرانچ با هالتر روی میز شیب عضلات اصلی  درحرکت کرانچ با هالتر روی میز شیب دار عضلات راست شکمی در گیر می شود.   عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی   نحوه انجام روی یک میز با شیب منفی قرار بگیرید . هالتر مناسب در دست داشته باشید. سپس به آرامی به سمت بالا …

کرانچ با هالتر روی میز شیب ادامه مطلب »

پهلو ایستاده با دمبل

پهلو ایستاده با دمبل عضلات اصلی  در حرکت پهلو ایستاده با دمبل عضلات مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی در گیر می شود.   عضلات کمکی دندانه ای قدامی   نحوه انجام یک عدد دمبل مناسب به دست بگیرید.  ایستاده پاها به اندازه عرض شانه باز باشد.به سمتی که دمبل در دست دارید خم شوید. …

پهلو ایستاده با دمبل ادامه مطلب »

کرانچ نشسته با سیم کش

کرانچ نشسته با سیم کش عضلات اصلی  در حرکت کرانچ نشسته با سیم کش عضلات راست شکمی در گیر می شود.   عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی   نحوه انجام مقابل دستگاه سیم کش دو زانو قرار بگیرید. به طوری که روبروی دستگاه باشید. دسته طنابی را وصل کنیدمی توانید پشت گردن یا …

کرانچ نشسته با سیم کش ادامه مطلب »

پهلو ایستاده با هالتر

پهلو ایستاده با هالتر عضلات اصلی  در حرکت پهلو ایستاده با هالتر عضلات مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی درگیر می شود.   عضلات کمکی دندانه ای قدامی   نحوه انجام  ایستاده و هالتر بدون وزنه بردارید و آن را به پشت عضله ذوزنقه‌ای خود قرار دهید. پاها باید به اندازه عرض شانه‌ها باز کنید و …

پهلو ایستاده با هالتر ادامه مطلب »

شکم هالتر روئینگ

شکم هالتر روئینگ عضلات اصلی در حرکت شکم هالتر روئینگ عضلات راست شکمی درگیر می شود.   عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی   نحوه انجام هالتر را روی زمین قرار دهید. به حالت دو زانو قرار بگیرید. دست ها را به اندازه عرض شانه باز کرده هالتر را بگیرید و با غلطاندن …

شکم هالتر روئینگ ادامه مطلب »

شکم چرخشی با هالتر نشسته

شکم چرخشی با هالتر نشسته عضلات اصلی  در حرکت شکم چرخشی با هالتر نشسته عضلات مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی درگیر می شود.   عضلات کمکی دندانه ای قدامی،راست شکمی   نحوه انجام روی یک نیمکت پرس بنشینید و یک هالتر با دیسک مناسب روی شانه بگذارید . کمر را به طرفین بچرخانید به …

شکم چرخشی با هالتر نشسته ادامه مطلب »

شکم کرانچ معکوس

شکم کرانچ معکوس عضلات اصلی در حرکت شکم کرانچ معکوس ار عضلات راست شکمی در گیر می شود.   عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی   نحوه انجام روی نیمکت شیب دار دراز بکشید. به طوری که پاها پایین باشد. دست ها رابه قسمت بالای نیمکت قلاب کنید.  پا ها را بالا بیاورید تا …

شکم کرانچ معکوس ادامه مطلب »

شکم کرانچ با دستگاه

شکم کرانچ با دستگاه عضلات اصلی  در حرکت شکم کرانچ با دستگاه عضلات راست شکمی در گیر می شود.   عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی   نحوه انجام روی صندلی دستگاه بنشینید دسته ها را بگیرید. مچ پا را پشت قسمت اسفنجی قرار دهید . با فشار کمر را خم کنید و بدن …

شکم کرانچ با دستگاه ادامه مطلب »

شکم خوابیده پا بالا با اسمیت

شکم خوابیده پا بالا با اسمیت عضلات اصلی  در حرکت شکم خوابیده با اسمیت عضلات راست شکمی در گیر می شود.   عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی   نحوه انجام  میز پرس را زیر دستگاه اسمیت قرار دهید. دیسک مناسب انتخاب کنید. سپس روی میز به پشت بخوابید . کف پا را …

شکم خوابیده پا بالا با اسمیت ادامه مطلب »

اسکرول به بالا