داخل ران دستگاه-Thigh Adductor-حرکات تمرینی

داخل ران دستگاه

داخل ران دستگاه عضلات اصلی درحرکت داخل ران دستگاه عضله نزدیک شونده درگیر می شود. عضلات کمکی سرینی نحوه انجام  در دستگاه دور شونده و نزدیک شونده بنشینید. وزنه مناسب انتخاب کنید، قسمت اسفنجی را داخل ران های خود قرار… مشاهده متن کامل

خارج ران دستگاه-Thigh Abductor-حرکات تمرینی

خارج ران دستگاه

خارج ران دستگاه عضلات اصلی درحرکت خارج ران دستگاه عضله دور شونده درگیر می شود. عضلات کمکی سرینی نحوه انجام در دستگاه دور شونده و نزدیک شونده بنشینید. وزنه مناسب انتخاب کنید. قسمت اسفنجی را خارج ران های خود قرار… مشاهده متن کامل

خارج ران خوابیده -Side Lying Groin Stretch-حرکات تمرینی

خارج ران خوابیده

خارج ران خوابیده عضلات اصلی درحرکت خارج ران خوابیده عضله دور شونده درگیر می شود. عضلات کمکی سرینی نحوه انجام به پهلو روی زمین بخوابید . دست را زیر گردن قرار دهید. پا را بالا بیاورید به طوری که کشش… مشاهده متن کامل

کیک خارج ران پا روی زمین-Fire Hydrant-حرکات تمرینی

کیک خارج ران پا روی زمین

کیک خارج ران پا روی زمین عضلات اصلی درحرکت کیک خارج ران پا روی زمین عضله دور شونده درگیر می شود. عضلات کمکی سرینی نحوه انجام زانو و دست های خود را روی زمین قرار دهید. یک پا را به… مشاهده متن کامل

کیک بک پا چرخشی-Hip Circles -حرکات تمرینی

کیک بک پا چرخشی

کیک بک پا چرخشی عضلات اصلی درحرکت کیک بک پا چرخشی عضله دور شونده و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام زانو و دست های خود را روی زمین قرار دهید. یک پا را به پهلو بکشید و سپس… مشاهده متن کامل

کیک بک پا -Glute Kickback-حرکات تمرینی

کیک بک پا

کیک بک پا عضلات اصلی در حرکت کیک بک پا عضلات سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام  مت مناسب روی زمین قرار دهید. زانو و کف دست های خود را روی زمین بگذارید . گردن به موازات بدن باشد…. مشاهده متن کامل

پشت پا ایستاده - Leg Lift-حرکات تمرینی

پشت پا ایستاده

پشت پا ایستاده عضلات اصلی در حرکت پشت پا ایستاده عضلات سرینی درگیر میشود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام  روبروی دیوار یا یک وسیله مناسب بایستید. با دست دیوار را بگیرید . یک پا را به عقب بکشید به طوری… مشاهده متن کامل

پشت پا سیم کش ایستاده -One-Legged Cable Kickback-حرکات تمرینی

پشت پا سیم کش ایستاده

پشت پا سیم کش ایستاده عضلات اصلی در حرکت پشت پا سیم کش ایستاده عضلات سرینی درگیر میشود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام  روبروی دستگاه سیم کش بایستید . کراس پایین باشد. تسمه مخصوص را دور مچ پا قرار دهید…. مشاهده متن کامل

حرکت پل تک پا -Single Leg Glute Bridge-حرکات تمرینی

حرکت پل تک پا

حرکت پل تک پا عضلات اصلی در حرکت پل تک پا عضلات سرینی درگیر میشود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام روی زمین دراز بکشید . باسن خود را بالا بیاورید به شکلی که ساق یک پا با بالا تنه زاویه… مشاهده متن کامل

ددلیفت با هالتر -Romanian Deadlift With Dumbbells-حرکات تمرینی

ددلیفت با هالتر

ددلیفت با هالتر عضلات اصلی  درحرکت ددلیفت با هالتر عضلات همسترینگ درگیر می شود. عضلات کمکی سرینی نحوه انجام  یک هالتر بزرگ انتخاب کنید دیسک متناسب با توانایی خود قرار دهید . پا را به اندازه عرض شانه باز کنید فاصله دست‌ها… مشاهده متن کامل