پا

پرس ساق پا

پرس ساق پا   عضلات اصلی در حرکت  پرس ساق پا  عضله ساق پا (دوقلو)  در گیر می شود.   عضلات کمکی –   نحوه انجام  در قسمت مخصوص دستگاه  پرس ساق پا بنشینید . پنجه پا را در قسمت پایین صفحه  بگذارید.  پا را فشار دهید  عمل دم را انجام دهید. بعد از مکث …

پرس ساق پا ادامه مطلب »

داخل ران دستگاه

داخل ران دستگاه   عضلات اصلی درحرکت داخل ران دستگاه عضله نزدیک شونده درگیر می شود.   عضلات کمکی سرینی   نحوه انجام  در دستگاه دور شونده و نزدیک شونده بنشینید. وزنه مناسب انتخاب کنید، قسمت اسفنجی را داخل ران های خود قرار دهید.  ران ها را به سمت خارج فشار دهید تا عضلات نزدیک …

داخل ران دستگاه ادامه مطلب »

خارج ران دستگاه

خارج ران دستگاه   عضلات اصلی درحرکت خارج ران دستگاه عضله دور شونده درگیر می شود.   عضلات کمکی سرینی   نحوه انجام در دستگاه دور شونده و نزدیک شونده بنشینید. وزنه مناسب انتخاب کنید. قسمت اسفنجی را خارج ران های خود قرار دهید.  ران ها را به سمت خارج فشار دهید تا عضلات دورشونده …

خارج ران دستگاه ادامه مطلب »

خارج ران خوابیده

خارج ران خوابیده   عضلات اصلی درحرکت خارج ران خوابیده عضله دور شونده درگیر می شود.   عضلات کمکی سرینی   نحوه انجام به پهلو روی زمین بخوابید . دست را زیر گردن قرار دهید. پا را بالا بیاورید به طوری که کشش در ناحیه داخل پا احساس شود. عمل دم را انجام دهید . …

خارج ران خوابیده ادامه مطلب »

کیک خارج ران پا روی زمین

کیک خارج ران پا روی زمین   عضلات اصلی درحرکت کیک خارج ران پا روی زمین عضله دور شونده درگیر می شود.   عضلات کمکی سرینی   نحوه انجام زانو و دست های خود را روی زمین قرار دهید. یک پا را به پهلو بکشید.  تا فشار لازم در عضلات دور شونده و  سرینی احساس …

کیک خارج ران پا روی زمین ادامه مطلب »

کیک بک پا چرخشی

کیک بک پا چرخشی   عضلات اصلی درحرکت کیک بک پا چرخشی عضله دور شونده و سرینی درگیر می شود.   عضلات کمکی همسترینگ   نحوه انجام زانو و دست های خود را روی زمین قرار دهید. یک پا را به پهلو بکشید و سپس چرخانده و به سمت عقب بکشید. تا فشار لازم در عضلات دور …

کیک بک پا چرخشی ادامه مطلب »

کیک بک پا

کیک بک پا   عضلات اصلی در حرکت کیک بک پا عضلات سرینی درگیر می شود.   عضلات کمکی همسترینگ   نحوه انجام  مت مناسب روی زمین قرار دهید. زانو و کف دست های خود را روی زمین بگذارید . گردن به موازات بدن باشد. یک پا را به بالا بکشید به طوری که  فشار در عضله …

کیک بک پا ادامه مطلب »

پشت پا ایستاده

پشت پا ایستاده   عضلات اصلی در حرکت پشت پا ایستاده عضلات سرینی درگیر میشود.   عضلات کمکی همسترینگ   نحوه انجام  روبروی دیوار یا یک وسیله مناسب بایستید. با دست دیوار را بگیرید . یک پا را به عقب بکشید به طوری که  فشار در عضله سرینی (باسن ) احساس شود. عمل دم را …

پشت پا ایستاده ادامه مطلب »

پشت پا سیم کش ایستاده

پشت پا سیم کش ایستاده   عضلات اصلی در حرکت پشت پا سیم کش ایستاده عضلات سرینی درگیر میشود.   عضلات کمکی همسترینگ   نحوه انجام  روبروی دستگاه سیم کش بایستید . کراس پایین باشد. تسمه مخصوص را دور مچ پا قرار دهید. با دست ها میله دستگاه را بگیرید. یک پا را به عقب …

پشت پا سیم کش ایستاده ادامه مطلب »

حرکت پل تک پا

حرکت پل تک پا   عضلات اصلی در حرکت پل تک پا عضلات سرینی درگیر میشود.   عضلات کمکی همسترینگ   نحوه انجام روی زمین دراز بکشید . باسن خود را بالا بیاورید به شکلی که ساق یک پا با بالا تنه زاویه ۹۰ درجه بسازد. پای دیگر را بالا بیاورید،احساس فشار در ناحیه باسن …

حرکت پل تک پا ادامه مطلب »

اسکرول به بالا