اسمیت اسکوات اسپلیت

اسمیت اسکوات اسپلیت عضلات اصلی در حرکت اسمیت اسکوات اسپلیت  عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام دیسک مناسب در دستگاه اسمیت قرار دهید. هالتر  را روی شانه بگذارید. یک پا را جلو و یک… مشاهده متن کامل

استپ آپ با دمبل

استپ آپ با دمبل عضلات اصلی در حرکت استپ آپ با دمبل عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی پشت پا نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. بر اساس توانایی خود یک میز پرس یا استپ… مشاهده متن کامل

لانگز با دمبل واکینگ

لانگز با دمبل واکینگ عضلات اصلی در حرکت لانگز با دمبل واکینگ عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. ایستاده یک پا را به سمت جلو ببرید. سپس پای… مشاهده متن کامل

هاگ پا

هاگ پا عضلات اصلی در حرکت هاگ پا عضلات جلو پا و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی پشت پا نحوه انجام  وزنه مناسب انتخاب کنید. در دستگاه قرار بگیرید. قسمت اسفنجی را روی شانه ها قرار دهید. پا را کمی باز… مشاهده متن کامل

پرس پا دستگاه خوابیده

پرس پا دستگاه خوابیده عضلات اصلی در حرکت پرس پا دستگاه خوابیده عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی عضلات دور شونده نحوه انجام داخل دستگاه بشینید و به قسمت پشت کامل تکیه دهید. باسن خود را به… مشاهده متن کامل

لانگز از پهلو

لانگز از پهلو عضلات اصلی در حرکت لانگز از پهلو عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی عضلات دور شونده نحوه انجام ایستاده یک پا را به سمت پهلو ببرید .  پا را به حالت اول برگردانید …. مشاهده متن کامل

لانگز

لانگز عضلات اصلی در حرکت لانگز عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام حرکت لانگز ایستاده یک پا را به سمت جلو ببرید. طوری که زاویه هر دو پا در ناحیه زانو ۹۰ درجه… مشاهده متن کامل

اسکوات با هالتر

اسکوات با هالتر عضلات اصلی در حرکت اسکوات با هالتر عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام دیسک مناسب در  هالتر قرار دهید. هالتر  را روی شانه بگزارید. حرکت اسکوات را انجام دهید. وضعیت طبیعی… مشاهده متن کامل

اسکوات با اسمیت

اسکوات با اسمیت عضلات اصلی در حرکت اسکوات با اسمیت عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام دیسک مناسب در دستگاه اسمیت قرار دهید. هالتر  را روی شانه قرار دهید. پا را کمی جلوتر از… مشاهده متن کامل

لانگز از جلو با دمبل

لانگز از جلو با دمبل عضلات اصلی در حرکت لانگز از جلو با دمبل عضلات چهار سر ران و سرینی و نزدیک شونده درگیر می شود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. در دست کنار بدن نگه… مشاهده متن کامل