جلو پا

اسمیت اسکوات اسپلیت

اسمیت اسکوات اسپلیت   عضلات اصلی در حرکت اسمیت اسکوات اسپلیت  عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود.   عضلات کمکی همسترینگ   نحوه انجام دیسک مناسب در دستگاه اسمیت قرار دهید. هالتر  را روی شانه بگذارید. یک پا را جلو و یک پا را روی میز پرس در عقب قرار دهید . موقع پایین …

اسمیت اسکوات اسپلیت ادامه مطلب »

استپ آپ با دمبل

استپ آپ با دمبل   عضلات اصلی در حرکت استپ آپ با دمبل عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود.   عضلات کمکی پشت پا   نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. بر اساس توانایی خود یک میز پرس یا استپ انتخاب کرده با یک پا به روی آن بروید. سپس پای بعدی …

استپ آپ با دمبل ادامه مطلب »

لانگز با دمبل واکینگ

لانگز با دمبل واکینگ   عضلات اصلی در حرکت لانگز با دمبل واکینگ عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود.   عضلات کمکی همسترینگ   نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. ایستاده یک پا را به سمت جلو ببرید. سپس پای بعدی جلو ببرید. طوری که زاویه هر دو پا در ناحیه زانو …

لانگز با دمبل واکینگ ادامه مطلب »

هاگ پا

هاگ پا   عضلات اصلی در حرکت هاگ پا عضلات جلو پا و سرینی درگیر می شود.   عضلات کمکی پشت پا   نحوه انجام  وزنه مناسب انتخاب کنید. در دستگاه قرار بگیرید. قسمت اسفنجی را روی شانه ها قرار دهید. پا را کمی باز کنید. زانو را خم کنید پایین بیایید مجدد برگردید بالا . در …

هاگ پا ادامه مطلب »

پرس پا دستگاه خوابیده

پرس پا دستگاه خوابیده   عضلات اصلی در حرکت پرس پا دستگاه خوابیده عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود.   عضلات کمکی عضلات دور شونده   نحوه انجام داخل دستگاه بشینید و به قسمت پشت کامل تکیه دهید. باسن خود را به قسمت پایین کاملا بچسبانید پاها به اندازه عرض شانه باز باشد. دستگیره …

پرس پا دستگاه خوابیده ادامه مطلب »

لانگز از پهلو

لانگز از پهلو   عضلات اصلی در حرکت لانگز از پهلو عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود.   عضلات کمکی عضلات دور شونده   نحوه انجام ایستاده یک پا را به سمت پهلو ببرید .  پا را به حالت اول برگردانید . سپس پای بعدی را به پهلو دیگری برده و برگردانید. زانو از …

لانگز از پهلو ادامه مطلب »

لانگز

لانگز   عضلات اصلی در حرکت لانگز عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود.   عضلات کمکی همسترینگ   نحوه انجام  ایستاده یک پا را به سمت جلو ببرید. طوری که زاویه هر دو پا در ناحیه زانو ۹۰ درجه باشد. سپس پا را برگردانید به حالت اول. و پای بعدی را جلو ببرید. …

لانگز ادامه مطلب »

اسکوات با هالتر

اسکوات با هالتر   عضلات اصلی در حرکت اسکوات با هالتر عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود.   عضلات کمکی همسترینگ   نحوه انجام دیسک مناسب در  هالتر قرار دهید. هالتر  را روی شانه بگزارید. حرکت اسکوات را انجام دهید. وضعیت طبیعی کمر حفظ شود و از جلوآمدن بیش از حد زانو جلوگیری شود …

اسکوات با هالتر ادامه مطلب »

اسکوات با اسمیت

اسکوات با اسمیت   عضلات اصلی در حرکت اسکوات با اسمیت عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود.   عضلات کمکی همسترینگ   نحوه انجام دیسک مناسب در دستگاه اسمیت قرار دهید. هالتر  را روی شانه قرار دهید. پا را کمی جلوتر از بدن قرار دهید و حرکت اسکوت را انجام دهید. وضعیت طبیعی کمر …

اسکوات با اسمیت ادامه مطلب »

لانگز از جلو با دمبل

لانگز از جلو با دمبل   عضلات اصلی در حرکت لانگز از جلو با دمبل عضلات چهار سر ران و سرینی و نزدیک شونده درگیر می شود.   عضلات کمکی همسترینگ   نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. در دست کنار بدن نگه دارید. ایستاده یک پا را به سمت جلو ببرید. طوری که زاویه …

لانگز از جلو با دمبل ادامه مطلب »

اسکرول به بالا