جلو پا ماشین -Leg Extensions-حرکات تمرینی

جلو پا ماشین

جلو پا ماشین عضلات اصلی در حرکت جلو پا ماشین عضلات چهار سر ران  درگیر می شود. عضلات کمکی – نحوه انجام طوری در دستگاه بنشینید گودی پشت زانوی شما در انتهای بخش اسفنجی قرار بگیرد. میله اسفنجی متحرک را روی پایین… مشاهده متن کامل

لانگز از عقب با دمبل -Dumbbell Rear Lunge-حرکات تمرینی

لانگز از عقب با دمبل

لانگز از عقب با دمبل عضلات اصلی  در حرکت لانگز از عقب با دمبل عضلات چهار سر ران ،سرینی،نزدیک شونده  در گیر می شود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. ایستاده یک پا را به سمت… مشاهده متن کامل