داخل ران دستگاه

داخل ران دستگاه عضلات اصلی درحرکت داخل ران دستگاه عضله نزدیک شونده درگیر می شود. عضلات کمکی سرینی نحوه انجام  در دستگاه دور شونده و نزدیک شونده بنشینید. وزنه مناسب انتخاب کنید، قسمت اسفنجی را داخل ران های خود قرار… مشاهده متن کامل

خارج ران دستگاه

خارج ران دستگاه عضلات اصلی درحرکت خارج ران دستگاه عضله دور شونده درگیر می شود. عضلات کمکی سرینی نحوه انجام در دستگاه دور شونده و نزدیک شونده بنشینید. وزنه مناسب انتخاب کنید. قسمت اسفنجی را خارج ران های خود قرار… مشاهده متن کامل

خارج ران خوابیده

خارج ران خوابیده عضلات اصلی درحرکت خارج ران خوابیده عضله دور شونده درگیر می شود. عضلات کمکی سرینی نحوه انجام به پهلو روی زمین بخوابید . دست را زیر گردن قرار دهید. پا را بالا بیاورید به طوری که کشش… مشاهده متن کامل

کیک خارج ران پا روی زمین

کیک خارج ران پا روی زمین عضلات اصلی درحرکت کیک خارج ران پا روی زمین عضله دور شونده درگیر می شود. عضلات کمکی سرینی نحوه انجام زانو و دست های خود را روی زمین قرار دهید. یک پا را به… مشاهده متن کامل

کیک بک پا چرخشی

کیک بک پا چرخشی عضلات اصلی درحرکت کیک بک پا چرخشی عضله دور شونده و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام زانو و دست های خود را روی زمین قرار دهید. یک پا را به پهلو بکشید و سپس… مشاهده متن کامل