ساق پا

پرس ساق پا

پرس ساق پا   عضلات اصلی در حرکت  پرس ساق پا  عضله ساق پا (دوقلو)  در گیر می شود.   عضلات کمکی –   نحوه انجام  در قسمت مخصوص دستگاه  پرس ساق پا بنشینید . پنجه پا را در قسمت پایین صفحه  بگذارید.  پا را فشار دهید  عمل دم را انجام دهید. بعد از مکث …

پرس ساق پا ادامه مطلب »

ساق پا ایستاده با دمبل

ساق پا ایستاده با دمبل   عضلات اصلی درحرکت ساق پا ایستاده با دمبل عضله ساق پا (دو قلو) می شود.   عضلات کمکی –   نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب نمائید. پنجه پا را لبه یک استپ قرار دهید . پاشنه پا را بالا برده بعد از مکث کوتاهی به حالت اولیه برگردانید. عمل دم را …

ساق پا ایستاده با دمبل ادامه مطلب »

ساق پا ایستاده با دستگاه

ساق پا ایستاده با دستگاه   عضلات اصلی درحرکت ساق پا ایستاده با دستگاه عضله ساق پا (دو قلو) می شود.   عضلات کمکی – نحوه انجام ابتدا وزنه مناسب انتخاب کنید. در جایگاه دستگاه ساق پا ایستاده  قسمت اسفنجی را روی شانه های خود قرار دهید.  پنجه پا روی لبه دستگاه باشد پاشنه پا را بالا ببرید. بعد …

ساق پا ایستاده با دستگاه ادامه مطلب »

ساق پا ایستاده با اسمیت حرکت معکوس

ساق پا ایستاده با اسمیت حرکت معکوس عضلات اصلی درحرکت ساق پا ایستاده با اسمیت حرکت معکوس عضله ساق پا (دو قلو) می شود. عضلات کمکی – نحوه انجام هالتر دستگاه اسمیت را روی شانه قرار دهید. پاشنه پا را لبه یک استپ قرار دهید . پنجه پا را بالا برده  بعد از مکث کوتاهی به حالت اولیه برگردانید. …

ساق پا ایستاده با اسمیت حرکت معکوس ادامه مطلب »

ساق پا با دستگاه اسمیت

ساق پا با دستگاه اسمیت   عضلات اصلی درحرکت ساق پا با دستگاه اسمیت  عضله ساق پا (دو قلو) می شود.   عضلات کمکی – نحوه انجام هالتر دستگاه اسمیت را روی شانه قرار دهید. پنجه پا را لبه یک استپ قرار دهید . پاشنه پا را بالا برده عمل دم را انجام دهید.  بعد از مکث کوتاهی به …

ساق پا با دستگاه اسمیت ادامه مطلب »

ساق پا با دستگاه نشسته

ساق پا با دستگاه نشسته   عضلات اصلی در حرکت ساق پا با دستگاه نشسته عضله ساق پا (دوقلو) می شود.   عضلات کمکی – نحوه انجام  در قسمت مخصوص دستگاه ساق پا بنشینید . پنجه پا را در قسمت پایین صفحه  بگذارید. فشار دهید  عمل دم را انجام دهید. بعد از مکث کوتاهی به حالت اولیه …

ساق پا با دستگاه نشسته ادامه مطلب »

ساق پا با دستگاه پرس

ساق پا با دستگاه پرس   عضلات اصلی در حرکت ساق پا با دستگاه پرس عضله ساق پا (دوقلو) می شود.   عضلات کمکی – نحوه انجام در قسمت مخصوص دستگاه پرس پا بخوابید . پنجه پا را در قسمت پایین صفحه  بگذارید. فشار دهید و عمل دم انجام دهید. بعد از مکث کوتاهی به حالت …

ساق پا با دستگاه پرس ادامه مطلب »

ساق پا نشسته با هالتر

ساق پا نشسته با هالتر   عضلات اصلی در حرکت ساق پا نشسته با هالتر عضله ساق پا (دوقلو) می شود.   عضلات کمکی – نحوه انجام یک عدد هالتر را در حالت نشسته روی ران خود بگذارید. پنجه پا را روی یک دیسک یا شبیه آن بگذارید. پاشنه پا  را بالا و پایین ببرید به …

ساق پا نشسته با هالتر ادامه مطلب »

اسکرول به بالا