کیک بک پا

کیک بک پا عضلات اصلی در حرکت کیک بک پا عضلات سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام  مت مناسب روی زمین قرار دهید. زانو و کف دست های خود را روی زمین بگذارید . گردن به موازات بدن باشد…. مشاهده متن کامل

پشت پا ایستاده

پشت پا ایستاده عضلات اصلی در حرکت پشت پا ایستاده عضلات سرینی درگیر میشود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام  روبروی دیوار یا یک وسیله مناسب بایستید. با دست دیوار را بگیرید . یک پا را به عقب بکشید به طوری… مشاهده متن کامل

پشت پا سیم کش ایستاده

پشت پا سیم کش ایستاده عضلات اصلی در حرکت پشت پا سیم کش ایستاده عضلات سرینی درگیر میشود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام  روبروی دستگاه سیم کش بایستید . کراس پایین باشد. تسمه مخصوص را دور مچ پا قرار دهید…. مشاهده متن کامل

حرکت پل تک پا

حرکت پل تک پا عضلات اصلی در حرکت پل تک پا عضلات سرینی درگیر میشود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام روی زمین دراز بکشید . باسن خود را بالا بیاورید به شکلی که ساق یک پا با بالا تنه زاویه… مشاهده متن کامل

ددلیفت با هالتر

ددلیفت با هالتر عضلات اصلی  درحرکت ددلیفت با هالتر عضلات همسترینگ درگیر می شود. عضلات کمکی سرینی نحوه انجام  یک هالتر بزرگ انتخاب کنید دیسک متناسب با توانایی خود قرار دهید . پا را به اندازه عرض شانه باز کنید فاصله دست‌ها… مشاهده متن کامل

پرش جفت پا

پرش جفت پا عضلات اصلی  در حرکت پرش جفت پا عضلات همسترینگ در گیر می شود. عضلات کمکی سرینی نحوه انجام روبروی یک میز پرس سینه یا یک سطح با ارتفاع مناسب بایستید. این نقطه آغاز حرکت است. پاها به اندازه… مشاهده متن کامل

حرکت فلاتر کیک

 حرکت فلاتر کیک عضلات اصلی در حرکت فلاتر کیک عضلات سرینی درگیر میشود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام  روی نیمکت به روی سینه دراز بکشید . به شکلی که پاها از لبه آن بیرون باشد. پاها را به طور رفت… مشاهده متن کامل

حرکت پل

حرکت پل عضلات اصلی در حرکت پل عضله سرینی درگیر میشود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام  روی زمین دراز بکشید . باسن خود را بالا بیاورید به شکلی که ساق پا با بالا تنه زاویه ۹۰ درجه بسازد. احساس فشار… مشاهده متن کامل