پا

ددلیفت با هالتر

ددلیفت با هالتر   عضلات اصلی  درحرکت ددلیفت با هالتر عضلات همسترینگ درگیر می شود.   عضلات کمکی سرینی   نحوه انجام  یک هالتر بزرگ انتخاب کنید دیسک متناسب با توانایی خود قرار دهید . پا را به اندازه عرض شانه باز کنید فاصله دست‌ها باید کمی بیشتر از عرض شانه‌ها باشد. بنشینید هالتر را در دست …

ددلیفت با هالتر ادامه مطلب »

پرش جفت پا

پرش جفت پا   عضلات اصلی  در حرکت پرش جفت پا عضلات همسترینگ در گیر می شود.   عضلات کمکی سرینی   نحوه انجام روبروی یک میز پرس سینه یا یک سطح با ارتفاع مناسب بایستید. این نقطه آغاز حرکت است. پاها به اندازه عرض شانه باز باشد. دست ها کنار بدن قرار گیرد. به شکل …

پرش جفت پا ادامه مطلب »

اسمیت اسکوات اسپلیت

اسمیت اسکوات اسپلیت   عضلات اصلی در حرکت اسمیت اسکوات اسپلیت  عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود.   عضلات کمکی همسترینگ   نحوه انجام دیسک مناسب در دستگاه اسمیت قرار دهید. هالتر  را روی شانه بگذارید. یک پا را جلو و یک پا را روی میز پرس در عقب قرار دهید . موقع پایین …

اسمیت اسکوات اسپلیت ادامه مطلب »

استپ آپ با دمبل

استپ آپ با دمبل   عضلات اصلی در حرکت استپ آپ با دمبل عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود.   عضلات کمکی پشت پا   نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. بر اساس توانایی خود یک میز پرس یا استپ انتخاب کرده با یک پا به روی آن بروید. سپس پای بعدی …

استپ آپ با دمبل ادامه مطلب »

حرکت فلاتر کیک

 حرکت فلاتر کیک   عضلات اصلی در حرکت فلاتر کیک عضلات سرینی درگیر میشود.   عضلات کمکی همسترینگ   نحوه انجام  روی نیمکت به روی سینه دراز بکشید . به شکلی که پاها از لبه آن بیرون باشد. پاها را به طور رفت و برگشت بالا و پایین ببرید. عمل دم را انجام دهید.   …

حرکت فلاتر کیک ادامه مطلب »

حرکت پل

حرکت پل   عضلات اصلی در حرکت پل عضله سرینی درگیر میشود.   عضلات کمکی همسترینگ   نحوه انجام  روی زمین دراز بکشید . باسن خود را بالا بیاورید به شکلی که ساق پا با بالا تنه زاویه ۹۰ درجه بسازد. احساس فشار در ناحیه باسن و پشت پا ضروری است. عمل دم را انجام …

حرکت پل ادامه مطلب »

ساق پا ایستاده با دمبل

ساق پا ایستاده با دمبل   عضلات اصلی درحرکت ساق پا ایستاده با دمبل عضله ساق پا (دو قلو) می شود.   عضلات کمکی –   نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب نمائید. پنجه پا را لبه یک استپ قرار دهید . پاشنه پا را بالا برده بعد از مکث کوتاهی به حالت اولیه برگردانید. عمل دم را …

ساق پا ایستاده با دمبل ادامه مطلب »

ساق پا ایستاده با دستگاه

ساق پا ایستاده با دستگاه   عضلات اصلی درحرکت ساق پا ایستاده با دستگاه عضله ساق پا (دو قلو) می شود.   عضلات کمکی – نحوه انجام ابتدا وزنه مناسب انتخاب کنید. در جایگاه دستگاه ساق پا ایستاده  قسمت اسفنجی را روی شانه های خود قرار دهید.  پنجه پا روی لبه دستگاه باشد پاشنه پا را بالا ببرید. بعد …

ساق پا ایستاده با دستگاه ادامه مطلب »

ساق پا ایستاده با اسمیت حرکت معکوس

ساق پا ایستاده با اسمیت حرکت معکوس عضلات اصلی درحرکت ساق پا ایستاده با اسمیت حرکت معکوس عضله ساق پا (دو قلو) می شود. عضلات کمکی – نحوه انجام هالتر دستگاه اسمیت را روی شانه قرار دهید. پاشنه پا را لبه یک استپ قرار دهید . پنجه پا را بالا برده  بعد از مکث کوتاهی به حالت اولیه برگردانید. …

ساق پا ایستاده با اسمیت حرکت معکوس ادامه مطلب »

ساق پا با دستگاه اسمیت

ساق پا با دستگاه اسمیت   عضلات اصلی درحرکت ساق پا با دستگاه اسمیت  عضله ساق پا (دو قلو) می شود.   عضلات کمکی – نحوه انجام هالتر دستگاه اسمیت را روی شانه قرار دهید. پنجه پا را لبه یک استپ قرار دهید . پاشنه پا را بالا برده عمل دم را انجام دهید.  بعد از مکث کوتاهی به …

ساق پا با دستگاه اسمیت ادامه مطلب »

اسکرول به بالا