اسمیت اسکوات اسپیلیت -Smith Single-Leg Split Squat-حرکات تمرینی

اسمیت اسکوات اسپلیت

اسمیت اسکوات اسپلیت عضلات اصلی در حرکت اسمیت اسکوات اسپلیت  عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام دیسک مناسب در دستگاه اسمیت قرار دهید. هالتر  را روی شانه بگذارید. یک پا را جلو و یک… مشاهده متن کامل

اسکوات با اسمیت -Smith Machine Squat-حرکات تمرینی

اسکوات با اسمیت

اسکوات با اسمیت عضلات اصلی در حرکت اسکوات با اسمیت عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام دیسک مناسب در دستگاه اسمیت قرار دهید. هالتر  را روی شانه قرار دهید. پا را کمی جلوتر از… مشاهده متن کامل