شراگ با سیم کش

شراگ با سیم کش عضلات اصلی در حرکت شراگ با سیم کش عضلات بالا برنده کتف – ذوزنقه ای درگیر می شود. عضلات کمکی متوازی الاضلاع نحوه انجام روبروی دستگاه سیم کش قرار بگیرید. کراس دستگاه را پایین قرار دهید. دسته مناسب انتخاب کنید. بدون خم کردن آرنج ، کول و سرشانه  را بالا ببرید. …

شراگ با سیم کش ادامه مطلب »