پرس پا دستگاه خوابیده

پرس پا دستگاه خوابیده عضلات اصلی در حرکت پرس پا دستگاه خوابیده عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی عضلات دور شونده نحوه انجام داخل دستگاه بشینید و به قسمت پشت کامل تکیه دهید. باسن خود را به قسمت پایین کاملا بچسبانید پاها به اندازه عرض شانه باز باشد. دستگیره دستگاه را بگیرید …

پرس پا دستگاه خوابیده ادامه مطلب »