استپ آپ با دمبل -Dumbbell Step Ups-حرکات تمرینی

استپ آپ با دمبل

استپ آپ با دمبل عضلات اصلی در حرکت استپ آپ با دمبل عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی پشت پا نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. بر اساس توانایی خود یک میز پرس یا استپ… مشاهده متن کامل