اسکوات با اسمیت

اسکوات با اسمیت عضلات اصلی در حرکت اسکوات با اسمیت عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام دیسک مناسب در دستگاه اسمیت قرار دهید. هالتر  را روی شانه قرار دهید. پا را کمی جلوتر از بدن قرار دهید و حرکت اسکوت را انجام دهید. وضعیت طبیعی کمر حفظ شود و …

اسکوات با اسمیت ادامه مطلب »