اسمیت اسکوات اسپلیت

اسمیت اسکوات اسپلیت عضلات اصلی در حرکت اسمیت اسکوات اسپلیت  عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام دیسک مناسب در دستگاه اسمیت قرار دهید. هالتر  را روی شانه بگذارید. یک پا را جلو و یک پا را روی میز پرس در عقب قرار دهید . موقع پایین آمدن زاویه ران …

اسمیت اسکوات اسپلیت ادامه مطلب »